Menu

Võru Linnavalitsuse istung 27. septembril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Katariina allee Võrus FOTO: Aigar Nagel

Koolikohustuskomisjoni moodustamine

Moodustati Võru Linnavalitsuse alatine "Koolikohustuskomisjon" Võru linna õpilaste koolikohustuse täitmise kontrollimiseks. 
Kinnitati komisjoni koosseis järgmiselt: abilinnapea Sixten Sild (esimees), sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Ilisson (aseesimees), haridusspetsialist Anita Kikas, OÜ Tugikoda juhataja Marje Ossip, Lõuna Prefektuuri Kagu Politseijaoskonna Võru Piirkonnagrupi noorsoopolitseinik Katerina Saaremets, Lõuna Prefektuuri Kagu Politseijaoskonna Võru Piirkonnagrupi noorsoopolitseinik Inga Ploom, Kagu-Eesti Rajaleidja keskuse juht Mereli Mändmets.      

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Niidu tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneering. 

Planeeritava maa-ala suurus on u 0,4 ha. Planeeringu algatamise eesmärgiks on määrata maakasutuse sihtotstarveteks sotsiaalmaa, elamumaa ja ärimaa ning ehitusõigused hoolekandeasutuse ehitamiseks.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestus on 14 päeva.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Humala tänav T1 kinnistule, määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused. 
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänav, määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

15 PÄEVA ENIMLOETUD