Menu

Võru Linnavalitsuse istung 3. oktoobril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Katariina allee Võrus FOTO: Aigar Nagel

Toetuse andmine

Otsustati toetada Väimela Tervisekeskuses toimuvat Võru linna laste ujumisringi summas 1925 eurot.

Projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse algatamine

Algatati Jüri tn 26 // 26a kinnistule hoone laiendamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Ehituslubade väljastamine

Väljastatakse ehitusluba spordiväljaku ehitamiseks asukohaga Vee tn 4b ja kiriku ümberehitamiseks asukohaga Jüri tn 9.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ehitamisele asukohtadega Seminari tänav T1, L. Koidula tänav T1, L. Koidula tänav T2, Lembitu tänav T1, Tartu tänav T1, Jüri tänav.

15 PÄEVA ENIMLOETUD