Menu

Võru Linnavalitsuse istung 24. oktoobril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Katariina allee Võrus FOTO: Aigar Nagel

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule F. R. Kreutzwaldi tn 59c kinnistu ja lähiala detailplaneering. 
Planeeritava maa-ala suurus on umbes 0,7 ha. Planeeringu algatamise eesmärgiks on määrata maakasutuse sihtotstarveteks 100% elamumaa.

Võru linna muinsuskaitse komisjoni moodustamine

Moodustati alatine "Võru linna muinsuskaitse komisjon" ning kinnitati komisjoni koosseis järgmiselt: abilinnapea Toomas Sarapuu (komisjoni esimees), peaarhitekt Diana Vene (komisjoni aseesimees), linnapea Anti Allas, linnamajanduse osakonna juhataja Raiko Palm, maanõunik Tauno Asi, ehitusspetsialist Kalmer Vislapuu. 
Muinsuskaitse komisjoni ülesanneteks on linnavalitsusele ettepanekute tegemine Võru vanalinna muinsuskaitsealal olevate hoonete toetuste eraldamiseks linna eelarvest; esitatud taotluste läbivaatamine ja hindamine.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba üksikelamu ehitamisele asukohaga Karja tn 40a.

15 PÄEVA ENIMLOETUD