Menu

Novabildi kaebus Otepää valla vastu jäi rahuldamata

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

2015. aasta kevadel kuulutas Otepää vallavalitsus välja lihthanke ehitaja leidmiseks Otepää vallamaja akende väljavahetamiseks. Lihthanke tulemusena tunnistati edukaks Novabild OÜ poolt esitatud pakkumus summas 38 613,39 eurot ilma käibemaksuta.

Akende vahetamine algas sama aasta suvel. Tööde tegemiste käigus, kui oli juba 17 akent paigaldatud, selgus, et paigaldatud akende mõõdud ei vastanud hankedokumentides esitatud nõuetele ning Otepää Vallavalitsus peatas tööd.
Otepää Vallavalitsus andis Novabild OÜ-le võimaluse viga parandada, kuid ettevõtte leidis, et paigaldatud aknad vastavad hankedokumentides esitatud nõuetele.

Kokkulepet ei saavutatud ja Otepää Vallavalitsus pöördus vaidluse lahendamiseks 2016. aasta kevadel Tartu Maakohtusse.
Tartu Maakohus jättis oma 27.märtsi 2017 otsusega vallavalitsuse hagi rahuldamata. Otepää Vallavalitsus esitas sellele apellatsioonkaebuse Tartu Ringkonnakohtusse.

Ringkonnakohtu otsusega tühistati Tartu Maakohtu otsus. Ettevõte kaebas kohtuotsuse edasi Riigikohtusse, mis jättis ettevõtja kaebuse rahuldamata.

Seega on jõustunud kohtuotsusega Novabild OÜ-lt Otepää valla kasuks välja mõistetud põhivõlg 24726,26 eurot, viivised 3587,68 eurot ja alates 24.10.2017 viivised 8% aastas põhivõla summalt so 5,42 eurot päevas.

15 PÄEVA ENIMLOETUD