Menu

Maasikate müüjal on kohustus tõendada marjade päritolu

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTOD: Aigar Nagel

Põllumajandusamet juhib tähelepanu, et sõltumata müügikohast kehtib kohustus tõendada kõigi müüdavate maasikate päritolu.

Erinevat päritolu maasikate müük segamine on keelatud.

Maasikad, mille päritolu ei suudeta tõendada või mille suhtes on partiide segamise kahtlus, kõrvaldatakse müügilt.

Põllumajandusamet koostöös Veterinaar- ja Toiduametiga teostavad tõhustatud kontrolle erinevates turustamise kohtades. Kontrollitakse kõikide puu- ja köögiviljade dokumentatsiooni korrektsust.

15 PÄEVA ENIMLOETUD