Menu

Mäggi: Omavalitsuste tulud on suuremad kui millenniumi-aegne riigieelarve

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Delegatsioonid

Riigihalduse minister Janek Mäggi tutvustas omavalitsusliidule järgmise aasta riigieelarve peamisi muudatusi. Osapooled leppisid kokku 2019. aasta tulubaasi ja riiklike toetuste jaotuse ning allkirjastavad riigieelarve läbirääkimiste lõpp-protokolli.

„Kohalike omavalitsuste rahaline seis on väga hea ja kõik finantsnäitajad on paremad kui kunagi varem. Näiteks on omavalitsuste eelarve järgmise aasta tulud suuremad, kui oli 2002. aasta riigieelarve,“ ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. „Koos rahasummadega suureneb aina enam omavalitsuste vabadus ise otsustada oma rahakasutuse üle. Lisaks on neil tänavu ja arvatavasti ka järgmisel aastal rohkem tulusid kui kulusid. See annab omavalitsustele varu oma tegevuste kavandamisel.“

Kohalike omavalitsuste tulud kasvavad järgmisel aastal ligi 5 protsenti, ulatudes 2,2 miljardi euroni. Tulude suurenemist toetab tulumaksu laekumise suurenemine, mis järgmisel aastal on eeldatavalt 8 protsenti. Seda on 86 miljonit eurot rohkem kui tänavu. Lisaks suurenevad 2019. aastal omavalitsuste tasandus- ja toetusfond. Näiteks suureneb tasandusfond 10 miljoni euro võrra, lasteaiaõpetajate tööjõukulude toetus 2,5 miljoni euro võrra ning asendus- ja järelhooldusteenuse toetus 1,1 miljoni euro võrra. Vastavalt õpetajate tööjõukulude toetuse kasvule suureneb ka haridustoetus, mille summa selgub novembris.

Rahandusministeerium

Ministri sõnul sai omavalitsusliiduga kohtumisel kinnitust tõsiasi, et kohalike teede korrashoid nõuab rohkem ressurssi. „Sel aastal toetatakse teede korrashoidu enam kui 29 miljoni euroga ning edaspidi peab see summa kasvama,“ lisas ta.

Haldusreformiga seotud ühinemistoetusi makstakse kohalikele omavalitsustele järgmisel aastal 21,4 miljonit eurot. Sellele lisandub valitsuse algatatud ühendamiste kulude katteks makstav 1,2 miljonit eurot. Lisaks makstakse järgmisel aastal omavalitsustele prognoosi järgi 100 miljonit eurot Euroopa Liidu toetusi. Hooldekodude energiasäästu investeeringuteks on ette nähtud umbes 10 miljonit eurot.

Kokkuvõttes on omavalitsustel kogunenud arvestatav kogus likviidseid vahendeid, mille maht ulatub selle aasta lõpuks 190 miljoni euroni. Lisaks on aastatega on vähenenud omavalitsuste võlakoormus. Kui näiteks 2009. aastal oli omavalitsuste netovõlakoormus 45 protsenti, siis selle aasta lõpuks väheneb see 26 protsendini.

Jooksvatest tegevustest jääb omavalitsustel tänavu ja järgmisel aastal üle ligi 270 miljonit eurot, mille arvelt on võimalik rahastada investeeringuid või maksta laene. 2019. aastal ulatub kohalike omavalitsuste investeeringute maht 400 miljoni euroni.

Kommentaarid   

0 #1 Guest 2018-09-20 20:04
tohutu edasiminek võrreldes 1913.aastaga
Tsiteeri | ebasobiv

15 PÄEVA ENIMLOETUD