Menu

GALERII Gümnaasiuminoored õppisid Võrumaal sõdurioskusi

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Sel nädalal omandasid ligi 450 gümnaasiumiõpilast Lõuna-Eestist ja Narvast sõdurioskusi riigikaitselaagrites Võrumaal.

Peamiselt Tsiatsungõlmaa harjutusalal toimunud laagrites said Lõuna-Eesti ja Narva koolide riigikaitseõppurid ülevaate erinevatest välioskustest, mida iga üksiksõdur peaks oskama: laskmine, moondamine, käemärkide kasutamine, granaadiheide ja tegevus miiniväljale sattumise korral. Lisaks õpetasid instruktorid laagris osalenutele haavatule esmaabi andmist, topograafiat, välihügieeni ning toidu valmistamist välitingimustes.

PILDIGALERII „Riigikaitselaagrites õpitu on kasulik nii neile, kel seisab ees ajateenistus kui ka neile, kel seda kohustust pole,“ ütles laagri üks läbiviijatest kolonelleitnant Avo Veske. „Ühelt poolt annab see sissevaate sõduri argipäeva ja annab aimu, mis ajateenistuses ees ootab, teisalt on paljud laagris õpitavad teemad ja oskused sellised, millest on kasu ka tsiviilelus,“ lisas Veske.

Riigikaitselaagreid aitasid läbi viia 2. jalaväebrigaadi tagalapataljoni ja Kuperjanovi jalaväepataljoni tegevväelased ning Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenijad. Viimastele oli see ühtlasi võimalus praktiseerida instruktoritena tegutsemist – juba järgmisel kuul hakkavad nad ise drillseersantidena õpetama sõdurioskusi teenistusse saabuvatele ajateenijatele.

Riigikaitseõpetus on mitmekülgne valikõppeaine gümnaasiumides ja kutseõppeasutustes, mille õpetamist toetavad Kaitseministeerium ja Kaitseressursside Amet. Riigikaitseõpetus paneb aluse Eesti riigikaitse põhimõtete mõistmisele, kujundab kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajadusel Eestit kaitsta.

15 PÄEVA ENIMLOETUD