Menu

Komisjon toetas piiravaid meetmeid ajateenistusest kõrvalehoidjatele

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Jalaväepataljoni toetussalk valmistumas järgmiseks õppuse osaks. FOTO: Aigar Nagel

Riigikaitsekomisjon toetas üksmeelselt ja saatis esimesele lugemisele eelnõu, mis annab võimaluse piirata ajateenistusest ja õppekogunemisest kui põhiseadusest tuleneva kohustuse täitmisest kõrvalehoidjatele väljastatud õiguste ja lubade kehtivust või taotlemist.

Riigikaitsekomisjon otsustas üksmeelselt saata valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu esimesele lugemisele riigikogu täiskogu 2. mai istungile ettepanekuga eelnõu esimene lugemine lõpetada, teatas riigikogu pressiesindaja.

Eelnõu kohaselt saavad kaitsevägi ja kaitseressursside amet lisaks sunniraha ning väärteokaristuste määramisele hakata halduskohtult taotlema mootorsõiduki juhtimise õiguse, väikelaeva ja jeti juhtimise õiguse, relvaloa, relva soetamisloa, kalastuskaardi ning jahipidamisõiguse kehtivuse või väljastamise peatamist. Kavandatavad meetmed on sarnased elatisabi võlglastele juba kehtivate meetmetega.

Komisjoni esimehe Hannes Hanso sõnul on eesmärk vältida kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest kõrvalehoidmist, et riigikaitse prioriteedid saaksid täidetud. "Peame tõdema, et olemasolevad meetmed ei ole selle eesmärgi täitmiseks piisavad," sõnas ta.

Hanso sõnul rakenduvad uued meetmed vaid halduskohtu otsusel ja ei saa kindlasti olema massilised, vaid neid kasutatakse eelkõige ajateenistusest korduvalt kõrvalehoidjate suhtes, kelle osas pole muud seaduses ettenähtud meetmed nagu ettekirjutus, rahatrahv ja sunniraha tulemust andnud. „Meetmete põhieesmärk on eelkõige preventiivne, kuid vajadusel ka distsiplineeriv," ütles Hanso. "Sellega näitame, et kõik on seaduse ees võrdsed."

Komisjoni liige Johannes Kert ütles, et toetas eelnõu kuna nii mootor- ja veesõiduki juhtimine kui ka tulirelva omamine, käsitlemine ja jahil käimine on vähemalt samasugust vaimset stabiilsust nõudvad tegevused nagu ajateenistuski. "Seetõttu ei pea ma põhjendatuks anda ajateenistusest stressitalumatuse või muude psüühiliste probleemide tõttu kõvale hoidjatele tsiviilelus ülalnimetatud tegevusteks õigusi," ütles Kert. Ta märkis, et eelnõus rakendatavad sanktsioonid on vajalikud, sest kaitseväeteenistuskohustus tuleneb otse põhiseadusest.

Mullu määrati ajateenistusest kõrvalehoidmise eest sunniraha 1031 korral. Keskmiselt määratud sunniraha suurus oli 103 eurot. Lisaks algatati 221 väärteomenetlust, mille alusel määrati ühele kutsealusele keskmiselt 468 eurot trahvi.

15 PÄEVA ENIMLOETUD