Menu

Algab tänavune riigieksamite periood

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Selle aasta riigieksamid algavad esmaspäeval eesti keele eksamiga ning lõpevad 25. mail matemaatika eksamiga.

Innove poolt 2018. aastal läbiviidavatele riigieksamitele on esialgsetel andmetel registreerunud 10 501 eksaminandi, kellest 8002 on gümnaasiumiõpilased, 888 gümnaasiumi varem lõpetanud ning 1611 kutseõppeasutuste õpilased.

Gümnaasiumi lõpetamiseks peab õpilane sooritama eesti keele või eesti keele teise keelena, matemaatika ja võõrkeele riigieksamid. Eesti keele riigieksamile registreerus sel aastal 6827 ja eesti keele teise keelena riigieksamile 2110 õpilast.

Matemaatika riigieksami puhul pidi õpilane valima kitsa või laia kursuse alusel koostatud eksamitöö vahel. Matemaatika kitsa kursuse eksami plaanib teha 3990 ja laia kursuse eksami 4369 eksamisooritajat.

Võõrkeele riigieksami puhul on õpilasel kolm valikuvõimalust. Õpilane võib sooritada Innove koostatava inglise keele riigieksami, mille eduka läbimise korral antakse õpilasele B1- või B2-keeleoskustase. Võõrkeele eksamiks sai valida ka Innove vahendatud rahvusvahelise prantsuse, saksa või vene keele eksami, mille sooritamisel saab õpilane rahvusvaheliselt tunnustatud keeleoskuse tunnistuse. Eksamina läheb arvesse ka varem sooritatud rahvusvaheline keeleeksam, kui see on tehtud vähemalt B1-tasemele.

Käesoleval aastal otsustas inglise keele eksami kasuks 6487 õpilast, saksa keele erinevaid eksameid valis kokku 81, vene keele võõrkeelena 316 ja prantsuse keele eksami sooritab 182 eksaminandi.

Riigieksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 20 . juunil eksamite infosüsteemi ja riigiportaali  www.eesti.ee  kaudu. Riigieksami e-tunnistused on kättesaadavad ja alla laaditavad 20 . juunist eksamite infosüsteemist või riigiportaali  www.eesti.ee  päringukeskkonnast.

Sihtasutus Innove on hariduse kompetentsikeskus Eestis, mis edendab üld- ja kutsehariduse valdkonda, pakub üle-eestilise Rajaleidja võrgustiku kaudu karjääri- ja õppenõustamisteenuseid ning vahendab Euroopa Liidu toetusi.

15 PÄEVA ENIMLOETUD