Menu

Valitsus plaanib muuta Euroopa survel loomakaitseseadust

  • Kirjutas BNS

Maaeluminister Tarmo Tamm  FOTO: Aigar Nagel

Valitsus plaanib viia loomakaitseseaduse kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga, millega reguleeritakse teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitset.

Eesti on Euroopa Komisjoni hinnangul direktiivi üle võtnud puudulikult ning see on kaasa toonud rikkumismenetluse, teatas valitsuse pressiesindaja kolmapäeval BNS-ile.

Komisjoni märkused on peaasjalikult tehnilist laadi ning käsitlevad sõnastuse, lause ülesehituse ning puudulike või ebakorrektsete väljendite kasutamisega seonduvaid kitsaskohti. Komisjon leiab, et mitme riigisisese õigusnormi sõnastus ei ole piisavalt täpne, et vastata direktiivis sätestatule.

Veel tuuakse märkusena välja, et Eesti õigusaktides on osa direktiivis nimetatud mõisteid, tunnuseid ja elemente määratletud puudulikult, jäetud eraldi määratlemata või puuduvad direktiivi eesmärki toetavad selgesõnalised sisulised väljendid. Komisjon märgib, et mõnda sätet ei ole Eesti õigusesse üle võetud. Ühtlasi leiab komisjon, et direktiiviga kooskõlas olevad haldustavad, mida kirjeldavad Eesti ametiasutused oma vastuses, ei ole direktiivi ülevõtmiseks piisavad.

Komisjoni märkustega arvestamiseks ning direktiiviga kooskõlla viimiseks teeb maaeluminister Tarmo Tamm valitsusele ettepaneku loomakaitseseaduse täpsustamiseks ja täiendamiseks.

Peamised eelnõus kavandatud seadusemuudatused puudutavad loomkatsete läbiviimist, katseloomade pidamist ning seejuures ettevõtja kohustusi.

Kommentaarid   

0 #1 Kaja Oras 2018-10-19 10:31
No kus kohas see Eesti Vabariik 100 on... Brüssel poob ja käseb. Klounaad on Toompeal!
Tsiteeri | ebasobiv
0 #2 Tamara Jegorov 2018-10-19 10:31
Olen Euroopa Liidu vastane,aga loomakaitsega on küll Eestis lood kehvad.
Tsiteeri | ebasobiv
0 #3 Aavo Puusepp 2018-10-19 10:32
See Euroopa L. On üks kurjajuur!
Ainult Trahvid ja mustad ahvid.
Muud sealt viimasel ajal ei tule.
See kohe nagu mingi Rahvavaenlase tont.
Tsiteeri | ebasobiv
0 #4 Meinhard Olesk 2018-10-19 10:32
Ega keegi ei oska öelda kas kärbseid ja muidu taolisi parasiite võib ikka hävitada . Näiteks kuradi hiired kipuvad talveks elamisse aga mürki poes ei ole mis nad tapaks , või siis kärbsepaberid kus kärbes söömas käib ja pärast rõõmsal meele edasi lendab .
Tsiteeri | ebasobiv
0 #5 Sulev 2018-10-19 11:44
kindlasti peaks seadusega sätestama maksimaalse aja kui kauaks võib kassi üksi jätta. lisama peaks ka silitamiskohust use ära määrama. rakendusaktideg a või eriparagrahvide ga peaks välistama seaduse rakendumise laidudel asuvatele veistele.
Tsiteeri | ebasobiv

15 PÄEVA ENIMLOETUD