Menu

Võru Linnavalitsuse istung 27. septembril

FOTO: ANDREI JAVNAŠAN Võrumaa Teataja

Riigihanke korraldamine

Korraldatakse riigihange "Võru Kesklinna Kooli peahoone ja õueala rekonstrueerimine".

Äriruumi üürilepingu pikendamine

Pikendati ühe aasta võrra Võru Linnavalitsuse ja osaühing Benefit RMP vahel sõlmitud üürilepingut Jüri tn 54 hoone ruumide osas.
Pikendati ühe aasta võrra Võru Linnavalitsuse ja mittetulundusühingu Võru Täisevangeelne Võru Hosianna Kogudus vahel sõlmitud üürilepingut Jüri tn 54 hoone ruumide osas.

Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine korteriomandi seadmiseks

Määrati kuue korteriga Jaama tn 2 elamule korteriomandi seadmiseks ehitise teenindamiseks vajalik maa pindalaga 3403 m². Maaüksuse aadressiks määrati Jaama tn 2 ja maa sihtotstarbeks 100% elamumaa.

Ehitusloa väljastamine

Väljastati ehitusluba üksikelamu laiendamiseks ja ümberehitamiseks asukohaga Vilja tn 53.

Kasutusloa väljastamine

Väljastati kasutusluba kogudusehoone laiendamisele ja ümberehitamisele asukohaga Uus tn 21.

KUUM

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next