Menu

Võru Linnavolikogu istung 11. oktoobril

FOTO: ANDREI JAVNAŠAN Võrumaa Teataja

11. oktoobril kogunes Võru Linnavolikogu 7. koosseis oma viimasele istungile. Päevakorras oli kaks eelnõu.

Nõustumine minimaalsuurusest väiksemate katastriüksuste moodustamisega

Nõustuti järgmiste minimaalsuurusest väiksemate katastriüksuste moodustamisega:

Liitva tn 1 jagamisel tekkiv Liitva tn 1a katastriüksus pindalaga 27 m²;
Liitva tn 3 jagamisel tekkiv Liitva tn 3a katastriüksus pindalaga 26 m²;
Liitva tn 5 jagamisel tekkiv Liitva tn 5a katastriüksus pindalaga 27 m²;
Liitva tn 15 jagamisel tekkivad Liitva tn 15a katastriüksus pindalaga 27 m² ja Liitva tn 15b katastriüksus pindalaga 27 m²;
Liitva tn 17 jagamisel tekkivad Liitva tn 17a katastriüksus pindalaga 26 m² ja Liitva tn 17b katastriüksus pindalaga 26 m²;
Liitva tn 29 jagamisel tekkiv Liitva tn 29a katastriüksus pindalaga 26 m²;
Liitva tn 31 jagamisel tekkiv Liitva tn 31a katastriüksus pindalaga 26 m²;
Liitva tn 33 jagamisel tekkiv Liitva tn 33a katastriüksus pindalaga 26 m².

Katastriüksused moodustati eesmärgiga saada Võru linna omandisse erakinnistutel paiknev tee, mis on vajalik mitme kinnisasja teenindamiseks. Peale maade omandamist saab minimaalsuurusest väiksemad katastriüksused liita üheks teealuse maa katastriüksuseks.

Loa andmine linnavara võõrandamiseks otsustuskorras

Linnavalitsusele anti luba võõrandada otsustuskorras Võrus Vilja tn 34a kinnistul asuvad korteriomandid (garaažid) teadaolevatele kasutajatele hinnaga 100 eurot korteriomandi kohta.

Mõned statistilised numbrid: linnavolikogu 7. koosseis pidas 46 istungit, kestvusega kokku 78 tundi ja 25 minutit. Vastu võeti 108 määrust ja 215 otsust. Nelja aasta jooksul on 21-kohalises linnavolikogu töös osalenud 35 liiget, neist 12 terve perioodi vältel.  

KUUM

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next