Menu

Võru Linnavalitsuse istung 29. novembril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: ANDREI JAVNAŠAN Võrumaa Teataja

"Võru Järve Kooli arengukava aastani 2021" muutmine

Kinnitati "Võru Järve Kooli arengukava aastani 2021" muudetud tegevuskava.

Katastriüksuste jagamine

Nõustuti Raami tn 6 katastriüksuse jagamisega kaheks ning määrati moodustatavatele katastriüksustele aadressid, sihtotstarbed ja pindalad:

Raami tn 6, pindala 3273 m², sihtotstarve 90% tootmismaa, 10% ärimaa;

Raami tn 6a, pindala 1399 m², sihtotstarve 90% tootmismaa, 10% ärimaa.

Nõustuti Vilja tn 27e katastriüksuse jagamisega kaheks ning määrati moodustatavatele katastriüksustele aadressid, sihtotstarbed ja pindalad:

Vilja tn 27e, pindala 1180 m², sihtotstarve 100% tootmismaa;

Vilja tn 27g, pindala 1692 m², sihtotstarve 100% tootmismaa.

Maade ostueesõigusega erastamine

Nõustuti Tallinna mnt 46 maa ostueesõigusega erastamisega ehitise omanikule, erastatava maa suurus on 905 m² ja sihtotstarve 100% ärimaa.

Nõustuti Tallinna mnt 42c maa ostueesõigusega erastamisega ehitise omanikule, erastatava maa suurus on 2888 m² ja sihtotstarve 50% tootmismaa, 50% ärimaa.

Kasutusloa väljastamine

Väljastati kasutusluba ristmiku ümberehitamiseks asukohaga Räpina maantee T1, Vilja tänav, Pikk tänav.

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED