Menu

Mis saab praegustest vallamajadest?

Kaheksanda taseme insener Andri Needo ja Sõmerpalu (Võru) valla juht Aare Hollo.

TULEVIK ❯ Üle poole sajandi ehitusega seotud olnud ehitusfirma Kurmik juhi Andri Needo sõnul saab hoonetele saatuslikuks, kui sealt kaob elu.

Meil on üksjagu kolhooside- sovhooside aegseid lautasid, mis silma riivavad. Siin-seal on mustavate aknaaukudega omaaegsetesse majandikeskustesse ehitatud väikekorterelamuid. Veelgi enam, aja pureda on jäänud isegi uhke individuaalprojekti järgi ehitatud Sverdlovi kolhoosi keskus Tsoorus mõisapargi serval. Hoone valmis 40 aastat tagasi. Arhitektiks oli Toomas Rein.

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED