Menu

Teisel ringil targaks Võrumaal

Hetk seminarilt. Õpetajalaua taga istub Pille Kulberg.

ELUKESTEV ÕPE ❯ September on meie kultuuriruumis ja haridusmaastikul kooliaasta alguse kuu, oktoobris toimub sellel aastal juba kahekümnendat korda täiskasvanud õppija nädal ehk TÕN. Paljudele seondub see kohe kõrghariduse omandamisega. Tegelikult on nädala mõte viia inimesteni arusaam, et õppimine on iga väiksemgi tegevus, mis uusi teadmisi annab – olgu selleks siis kas või moosikeetmise õppimine.

Pooleli jäänud koolitee, inimeste õpiprotsessi tagasitulemise ja tagasitoomise projektidega tegeleb Eestis mitu ühendust ja organisatsiooni: Andras (Eesti täiskasvanute koolijate assotsiatsioon), Eesti Külaliikumine Kodukant, mitu mittetulundusühistut, täiskasvanute gümnaasiumid, omavalitsuste noortetöötajad. Üritusi TÕNi nädalal korraldavad rahvamajad, raamatukogud. Eesmärk on korraldada õppimisega seotud tegevusi, koolitusi. Tasub pilk peal hoida nende tegemistel, sellel aastal 19.–26. oktoobrini.

Aga neil, kellel haridustee mingil põhjusel varakult poolikuks on jäänud, tasub pilk suunata täiskasvanute gümnaasiumi poole. Võrus asub see aadressil Jüri 42. Selle kooli uksest võib sisse astuda täpselt sellel hetkel, kui tekib soov haridusteed jätkata. Vastu võetakse aasta ringi ja vastu võetakse kõiki, kellel haridustee mingis astmes pooleli jäänud – olgu selleks siis kas või neljas klass. Tõsi, vanus peab kooliteed jätkates olema 17 aastat, aga eritingimustel ja mõjuva põhjuse korral võib tulla ka nooremana. Põhjusi, miks koolitee poolikuks jäi, on mitu: negatiivne õpikogemus, kodused olud, lastesaamine, töö välismaal. Täiskasvanute gümnaasium on oma olemuselt tänapäeval äärmiselt paindlik ja kõiki nüüdisaegseid võimalusi kaasav õppevorm. Individuaalõpe, e-õpe, üksikute ainete õppimise võimalus – kõik on võimalik, kui ainult tahtmist on. On olnud juhuseid, kus õppimise huvi on, aga puudub bussisõiduraha – ka sellest saab teinekord omavalitsuse abiga üle, tasub lihtsalt rääkida sotsiaaltöötaja või kooliga. Mida paljudel juhtudel ei teata, on see, et õppijal on õigus kooliskäimiseks töölt vaba päev saada.

Võru täiskasvanute gümnaasiumis on praegu käsil kaheaastane projekt „Teisel ringil targaks Võrumaal”. Eesmärk on madala haridustasemega inimeste tagasitoomine tasemekoolitusse. Ülesanne on leida sihtrühm ja tuua hariduse omandamisse tagasi 50 õpilast, projekti eesmärk on ka igati motiveerida. Projekt viiakse ellu Euroopa Liidu toel, mis võimaldab pakkuda kõigile kooli õpilastele põnevaid ekskursioone ja ettevõtmisi väljaspool kooli, ja seda tasuta.

Võru täiskasvanute gümnaasiumis toimunud TÕNi-teemalisel seminaril tõi projekti eestvedaja Pille Kulberg põnevaid näiteid, mil moel on läbitud kursust – ikka individuaalselt ja nii nagu kellelegi sobib. Näiteks rekamehed, kes Euroopas vedusid teevad – mõni on oma kunstitunni teinud ise, näiteks Louvre’i külastades. See on ilmekas näide paindlikkusest. „Suur pluss on see, et siin on rahu. Kõik on natuke omamoodi või teistmoodi – meil on olnud puudega inimesi, mitte keegi ei kommenteeri midagi, mitte kellelegi ei jää ette, milline keegi on. Meil on rahulik, see on erinevus, ja meil saab olla igaüks ise. Kodune õhkkond, näiteks kui ei ole jõudnud hommikul kohvi tuua, teed siin endale kohvi, kõigil on hea. Kui tööandja helistab või laps helistab, siis läheb ja räägib, täiesti normaalne, täiskasvanulik suhtumine,” selgitab kooli õhkkonda Pille Kulberg, kooli eesti keele, kirjanduse ja kunstiõpetaja. Õpetajate kaader koolis on püsiv, nad on saanud andragoogilist koolitust. Koolis on praegu 132 õpilast, aga see arv on kogu aeg muutuv. Septembri algul oli 122, üks inimene on siiski ka lahkumas, elama väljaspoole Eestit. Aga kool on avatud kõigile, kellel vähegi soovi õppida.

KUUM

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next