Menu

Võru- ja Põlvamaa omavalitsused asutasid Kagu Ühistranspordikeskuse

Võru Maavalitsus

Täna kirjutasid Võru maavanem riigi esindajana ning 20 Võru- ja Põlvamaa kohaliku omavalitsuse juhti alla MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus asutamislepingule. 

Keskus võtab uue aasta algusest Võru ja Põlva maavalitsuselt üle maakondliku ühistranspordi korraldamise.

Võru maavanem Andres Kõiv tänas asutajad senise hea koostöö eest ning sõnas, et üle kahe maakonna piiride ühistransporti korraldades on kohalike elanike huvid kõige paremini kaitstud. Võru- ja Põlvamaa inimeste liikumissuunad on juba täna tugevalt lõimunud. Ühiseid väljakutseid tuleb ühistranspordi vallas ületada ka haldusreformijärgsel ajal, mil kolm senist Põlvamaa valda liigub üle Võru maakonna koosseisu.

Võru ja Põlva maavalitsus annavad aasta lõpust Kagu Ühistranspordikeskusele üle täna kehtivad veolepingud ning vedu jätkub samadel alustel.

Kagu ühistranspordikeskuse igapäevaseks tööks hakkab peamiselt olema liiniveo korraldamine Võru- ja Põlvamaa sõitjateveol ning maakondi ühendaval kaugliiniveol, mida toetatakse riigi- või omavalitsusüksuste eelarvetest, elanike liikumisvajaduse uuringute korraldamine, ühistranspordi arengu suunamine ning arendusprojektide elluviimine.

Keskuses asub tööle neli töötajat, kes täna korraldavad ühistransporti Võru- ja Põlva maavalitsustes: juhtlogistik, logistik ning kaks poole kohaga järelevalvespetsialisti. Keskuse asukoht on Põlva linn, keskuse üldkoosolekud toimuvad Võru linnas.

MTÜ Kagu Ühistranspordikeskuse asutajad on 20 Võru- ja  Põlvamaa kohalikku omavalitsust ning riik, kelle volitatud esindaja on Võru Maavalitsus. Asutajad on kõik Võrumaa kohalikud omavalitsused ning Põlvamaalt Kanepi, Laheda, Orava, Põlva, Räpina, Veriora ja Värska vallad.

KUUM

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next