Menu

28 omavalitsust üle Eesti soovib oma põhikoole korrastada

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps  FOTO: ANDREI JAVNAŠAN Võrumaa Teataja

Tähtaegselt 2. okoobriks esitasid 28 kooli Innovesse investeerimisettepankud põhikoolivõrgu korrastamiseks, taotledes kokku ligi 70 miljonit eurot - Euroopa Regionaalarengu Fondi toetust on võimalik anda 37 miljonit eurot.

Taotletav toetus aitab omavalitsustel viia koolimajad vastavusse õpilaste arvu langusega ning vähendada kulusid taristule.

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul on eesmärk see, et põhikoolid oleksid veelgi kodusemad, hubasemad ja soojemad. „Ühtlasi on tegu hea näitega omavalitsuste ja riigi koostööst, millest võidavad kõik, eriti õpilased ja õpetajad,“ lisas minister.  

Taotlusvooru said investeerimisettepanekuid esitada omavalitsused, kes liidavad põhikoole, sulgevad mõne põhikooli või põhikooliastme, on otsustanud sulgeda gümnaasiumiastme või leppinud riigiga kokku riigigümnaasiumi asutamises. Toetust antakse põhikooli õppehoone rekonstrueerimiseks või uue ehitamiseks,  sisustamiseks või ka koolivõrgu korrastamisel vabaneva endise hoone lammutamiseks. Taotlusvooru minimaalne toetussumma projekti kohta on 200 000 ja maksimaalne viis miljonit eurot. Õppehoonete lammutamiseks sai küsida toetust kuni 200 000 eurot. Toetuse summale lisandub ka ettepaneku esitaja omafinantseering, mis on vähemalt 15 protsenti projekti abikõlblikest kuludest.

Innovesse esitatud investeerimisettepanekud vaatab läbi haridus- ja teadusministeeriumi ettepanekul moodustatud valikukomisjon, kelle hindamistulemuste alusel koostab ministeerium 2018. aasta alguses projektide nimekirja eelnõu investeeringute kavva kandmiseks. Investeeringute kava kinnitab valitsus.

Tegemist on põhikoolivõrgu korrastamise teise taotlusvooruga, mis oli avatud 10. juulist kuni 2. oktoobrini 2017.  Esimene voor oli avatud 31. märtsist kuni 30. juunini 2016. Kokku on taotlusvoorude investeeringute maht koos omaosalusega ligi 106 miljonit eurot, millest 92 miljonit tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Sihtasutus Innove on hariduse kompetentsikeskus Eestis, mis edendab üld- ja kutsehariduse valdkonda, pakub üle-eestilise Rajaleidja võrgustiku kaudu karjääri- ja õppenõustamisteenuseid ning vahendab Euroopa Liidu toetusi. 

KUUM

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next