Menu

Ajateenistusse asus 1138 kutsealust

Kuperjanovi jalaväepataljon

Aasta viimase kutsumisega sai kaitsevägi väljaõppele 1138 uut kutsealust, kelle seas oli ka seitse neidu.

Üle 600 noormehe alustas väljaõpet 1. jalaväebrigaadis ning pea 380 kutsealust suundus 2. jalaväebrigaadi, edastas kaitseressursside amet.

Kaitseressursside ameti peadirektor Margus Pae sõnas, et vabatahtlikuna asus seekord oma kohustust riigi ees täitma 40,2 protsenti noormehi. Vabatahtlikeks loetakse need noormehed, kes kaitseressursside ameti kutset ära ootamata avaldavad ise soovi ajateenistusse tulla.

Pae tõi esile, et  vabatahtlikult teenistusse astunute osakaal on tänavu viimaste aastate suurim. "Tunnustan nende noorte otsusekindlust ja küpsust. Ajateenistusest saavad nad hulgaliselt uusi teadmisi ja oskusi ning meeskonnatöö kogemusi. Kohustus täidetud, on neil seejärel hõlbus planeerida oma õpinguid, edasist elu ja karjääri. Mida rohkem vabatahtlikke, seda edukam ja motiveeritum väljaõpe. Need noored on ka järgmise aasta õppekogunemise Siil põhijõud," sõnas Pae.

Valdav osa ajateenistust alustanud noortest on põhi- ja keskharidusega ja neist saavad kaheksakuulise väljaõppe järel väeosade reakoosseisu liikmed. Välisriikidest saabunud kutsealuseid oli selles kutsumises 16, neist enim lähiriigist Soomest.

Aastat tervikuna kokku võttes asus tänavu ajateenistusse 3430 noort, nende seas vabatahtlikuna 34 neidu.

Järgmine kord kutsub kaitseressursside amet noormehi ja neide ajateenistusse 2018. aasta esimesel nädalal.

KUUM

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next