Menu

Erametsakeskus eraldab 2,4 miljonit eurot metsa hooldamistoetust

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Vaid üks palgipuu sisse löödud nael tähendab metsaomaniku jaoks materjali müümisel neli korda madalamat hinda. Praagi alla mineva materjali tihumeeter maksab vaid 20 eurot, samas kui korraliku palgi eest makstakse üle 80 euro. FOTO: Tomi Saluveer

Riigile kuuluv Sihtasutus Erametsakeskus eraldab metsaomanikele 2,4 miljonit euro väärtuses metsa hooldamistoetust.

Kokku määrati toetust 1309 metsaomanikule erinevate tööde tegemiseks kokku 13 136 hektaril. Heaks kiideti taotlusi 2,4 miljoni euro väärtuses. Enim küsisid metsaomanikud toetust noore metsa hooldamiseks ning tormikahjustuste kõrvaldamiseks, teatas erametsakeskus.

Käesoleval aastal kiideti kuni 30-aastases metsas 9300 hektaril hooldusraiete tegemiseks heaks taotlusi summas 1,4 miljonit eurot. Tormikahjustuste kõrvaldamiseks ja kahjustatud metsa taastamiseks oli esialgu eelarves ette nähtud 700 000 eurot, toetust taotleti aga veidi üle 1 miljoni euro. 2016. aasta juulis Lõuna-Eestit räsinud tormi põhjustatud suureulatuslike kahjustuste tõttu suurendas maaeluminister toetuse eelarvet aga 900 000 euroni.

Tormikahjustuste kõrvaldamiseks investeeriti enim Valgamaal, tormikahjustusi planeeriti kõrvaldada ka Lääne-Virumaal, Põlvamaal, Võrumaal ja Tartumaal. Noore metsa hooldamist toetatakse enim Pärnu-, Põlva-, Lääne-Viru-, Jõgeva- ja Ida-Viru maakonnas.

Toetusraha kättesaamiseks peab metsaomanik erametsakeskusele või läbi metsaühistu esitama maksetaotluse. Tööde tegemiseks on metsaomanikel tulenevalt taotlemise viisist aega aasta kuni 18 kuud.

Metsaomanikel on järgnevalt võimalus metsahoolduseks toetust küsida 2018. aasta juunikuus.

SA Erametsakeskus on riigi asutatud sihtasutus, mille ülesandeks on metsaomanike kompetentsi tõstmine ning erametsanduse edendamine.

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED