Menu

Rõuge, Varstu ja Haanja loovad hoolivat kogukonda

Võrgustiku spetsialistide  arutelu. Fotod: ERAKOGUKOOSTÖÖ • Ühiskond ootab edukaid ja positiivseid inimesi, kes hoiavad üleval ning kaitsevad Eesti riiki nii, et igaüks oleks õnnelik. Praegused teismelised noored on kümmekonna aasta pärast valitsev põlvkond, kes teeb otsuseid oma kogukonna või riigi üle.Kodukohast kaasa antav kogemus on see, mis mõjutab mitte ainult noore elu, vaid läbi noorte valikute ka kogukonda, meie maakonna mõistes tervet Võrumaad. Kui kogukond ja pere on noort toetav, siis on ka noorel kergem oma elus valikuid teha. Ent kuidas muuta kogukond noori toetavaks, kuidas ebaõnnestumisi mitte häbistada, vaid muuta nad arendavaks kogemuseks, kuidas suurendada noorte edulugude ning kogukonda toetavate lugude arvu ja mahtu?

Rõuge, Varstu ja Haanja vald alustasid mullu koostööprojekti „Hooliv kogukond”, mida viiakse ellu Euroopa majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored” avatud taotlusvooru „Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused” toetusel. Projekti eesmärgiks on, et tegevuste tulemusena muutuks lapsi-noori ümbritsev keskkond toetavaks ja turvaliseks ning laste-noorte vajadusi arvestavaks, mis väljendub laste ja noortekesksetes kogukonna tulevikuplaanides ning elluviidavates algatustes.

15 PÄEVA ENIMLOETUD