Menu

Rõugesse tahetakse rajada mälestustahvel

PLAAN • Paadivanana tuntud rõugelane tegi internetist Eesti ajalugu uurides Vabadussõja päevilt avastuse, et 1919. aastal tuli meile siia appi 200 Taani vabatahtlikku. Ta leidis, et selle meenutamiseks võiks neile Rõugesse rajada mälestustahvli ja ühtlasi elavdaks mälestustahvel ka selle kandi turismi.

Taani vabatahtlikud said kindral Johan Laidonerilt esimese käsu peastaabist asuda rindele Rõugesse. Rinne oli toona juba Rõuge all. Taani vabatahtlike kompanii pandi rinde keskele ja sõdurid läksid kaevikutesse.

Kompanii koosnes neljast rühmast, viies oli automaatpüsside rühm. Taanlasi juhtis kapten Richard Gustav Borgelin. Selles kompaniis oli ka krahv Ernst Emil Holstein. Ta oli ilmselt ainuke krahv, kes Eesti Vabadussõjast osa võttis. Ernst Emil Holstein oli reamees ja Borgelini käsilane.

Seoses Taani vabatahtlike rindele tulekuga oli muutust kõvasti märgata, kuna neil oli kaasas väga palju inglise kuulipildujaid. Punastele tehti kohe üks-null ära ja pärast seda hakkas rinne liikuma, kuni rahu lõpuni Jakobstadini välja.

Kõigest sellest räägib ka raamat „Dannebrogi lipu all”, mille on eesti rahvusest Taani riigiarhiivi peaarhivaar Vello Helk riigiarhiivist välja võtnud ja raamatusse pannud.

Mälestustahvlile on plaanis raiduda järgmine tekst: „Tulevastele põlvedele – siia marmorisse on rajutud Taani kompanii ohvitseride nimed, kes tulid meile 1919. aastal appi Vabadussõjas 200 Taani vabatahtlikuga, kui rinne oli juba Rõuge all. Siit algas nende sõjatee.” Kõiki 200 nime siiski sinna ei panda, aga kindlasti raiutakse marmorisse kompanii ülema kapten Richard Gustav Borgelini nimi ja ohvitseride nimed. „Arvan, et nendele ohvitseridele võiks ikka sellise mälestustahvli panna,” on rõugelane veendunud.

Alguses oli mõte panna mälestustahvel kiriku külge, aga kuna kirik pole oma otsusest seni teatanud, siis kokkuleppel vallavanemaga pannakse see Rõuge kiriku vastas oleva Vabadussõja mälestussamba juurde. Seal peab muidugi muinsuskaitseluba taotlema.

Mälestustahvel on plaanis lasta teha kivitöökojas Gramet.

Vallas oldakse mälestustahvli ideega päri ja nõus seda ka osaliselt finantseerima. Juba on ka pangas avatud annetuskonto, et inimesed saaksid mälestustahvli rajamist toetada – Swedbank 2210 5586 9842, selgituseks märkige: Mälestustahvel Taani vabatahtlikele.

Kommentaarid   

0 #1 hardi 2012-10-08 20:14
Rõuge kirik harjumuspärasel t oma otsusest ei teatagi, vaid teeb hiljem midagi tagaselja.
Tsiteeri | ebasobiv
+1 #2 Mani 2012-10-09 01:01
Artiklis mainitud "eesti rahvusestTaani Riigiarhiivi peaarhivaarVell o Helk" on koguni läbi ja läbi Võrumaa mees.Ta sündis 23.sept. 1923 a. Varstu vallas ja lõpetas Võru Gümnaasiumi 1943.a.Tema iganädalalised sisukad ajaloolised kommentaarid kodueesti poliitikategela ste kohta ilmuvad USA eestlaste nädalalehes "Vaba Eesti Sõna"
Tsiteeri | ebasobiv

15 PÄEVA ENIMLOETUD