Menu

.      

Keskerakonnast lahkus kaheksa tuntud liiget

Keskerakonnast lahkus kaheksa tuntud liiget

Siiri Oviir, Vilja Savisaar-Toomast, Ain Seppik, Toomas Varek, Inara Luigas, Lembit Kaljuvee, Deniss Boroditš ja Rainer Vakra otsustasid esmaspäeval Keskerakonnast lahkuda.

Avalikkusele esmaspäeval tehtud kirjalikus pöördumises kirjutavad lahkujad, et nad on olnud kannatlikud ja püüdnud muuta Keskerakonda avatumaks ning soovinud kasvatada loovat ühtsust.

„Me saavutasime ka edusamme – möödunud aasta augustis toimunud kongressil toetas suuremat liikmete kaasamist, diskussiooni soosivat juhtimismudelit ja vastutustundlikku eelarvepoliitikat ligi pooled kongressi delegaadid,“ seisab pöördumises. „Kuid nende seisukohtade ja tõekspidamistega pole erakonna juhtimisel arvestatud. Soovisime koostööd teiste erakondadega ega pidanud õigeks halvustavat stiili. Täna oleme jõudnud olukorda, kus kongressil esitatud ideede kandjaid on hakatud otsustusprotsessidest välja tõrjuma.“

Seega otsustasid allakirjutanud lahkuda Keskerakonnast, kuna neil puudub usk, et sellise juhtimisega suudetaks oma valijate huve kaitsta. „On selge, et erakonna juhtide soov jääda isolatsiooni ning igasuguse koostöö vältimine võtab võimaluse programmiliste eesmärkide täitmiseks. Seega, jäädes erakonda, luhtuvad lubadused ja valijate ootused,“ põhjendavad erakonnast väljaastujad.

„Väärtused, eetika ja juhtimine on kujunenud probleemiks erakonna sees. Kuna meie erakonnas kehtiv poliitika käsib vaikida, siis erakonnas jätkamine tähendab marginaliseeruda inimese ja poliitikuna,“ seisab pöördumises. „Seistes edasi oma eesmärkide kaitsel tähendab olukorda, kus iga hetk võidakse keegi meist välja visata. Meie eesmärk on jätkata ühtse meeskonnana, et seista tugeva keskklaasi eest.“ Väljaastujad tänasid erakonnakaaslasi, kes vaatamata rasketele hetkedele toetasid nende püüdlusi.

Pöördumisele kirjutasid alla Euroopa Parlamendi liikmed Siiri Oviir ja Vilja Savisaar-Toomast, endised siseministrid Ain Seppik ja Toomas Varek ning riigikogu liikmed Inara Luigas, Lembit Kaljuvee, Deniss Boroditš ja Rainer Vakra.

bns

20 PÄEVA ENIMLOETUD