Menu

Jüri ja Luha tänava ringristmiku ehitustöödega suletakse ristmik liikluseks alates 1. oktoobrist

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Võru linn

Kuna Jüri ja Luha ristmiku keskel asuvad sademevee kanalisatsiooni kaevud, mis vajavad lahtikaevamist, siis on mõistlik ristmik tööde ajaks täielikult sulgeda ja vajalikud tööd ära teha. Ristmiku täieliku sulgemise puhul on tööde aeg tunduvalt lühem ja turvalisem, kui see oleks osalise liikluse lubamisel.

Ringristmiku ehitustööde käigus rajatakse nõuetele vastavad sademeveesüsteemid ja tänavavalgustus, vajalikud kandekonstruktsioonid ja asfaltbetoonkate ning ohutud ülekäigud jalakäijatele ja paigaldatakse liikluskorraldusvahendid. Ringristmiku keskele rajatakse madalhaljastus. 

Ehitustöid teostavad Aigren OÜ ja Rattar OÜ. Tööde lepinguline maksumus on 282 465,60 eurot. Omanikujärelevalve teenust osutab Infragate Eesti AS.
Plaanide kohaselt jääb ristmik suletuks kuni 5. novembrini. Juurdepääsud Maksimarketi parklasse on avatud.

Palume mõistvat suhtumist ehitustöödega kaasnevate ebamugavustega liikluskorralduses! Uue ringristmiku valmimisel parandab oluliselt turvalisus ja liikluse sujuv läbilaskevõime.

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD