Menu

Ettevõtlik Rõuge vald. Ettevõtlus loob meie kõigi heaolu

Selle aasta üheks suurimaks saavutuseks peab Tiit Toots Rõugesse avaliku ja erasektori koostöö tulemusena tankla rajamist. „Tankla oli vajalik  kõigile valla elanikele ja loomulikult ettevõtjatele,“ on vallavanem saavutusega väga rahul. „Põllumehed ei pea enam Võrust kütust tooma.“ Foto: TAIMI PLADO

• Rõuge vald: elanike arv 2253, nendest kuni 19aastaseid 445, 20–64aastaseid 1138. •

Võrumaa Teataja läbi viidud internetiküsitluse tulemuste järgi on Võrumaa kõige ettevõtjasõbralikum vald Rõuge. Rõuge vallas oli mullu registreeritud 113 füüsilisest isikust ettevõtjat, 59 mittetulundusühingut ja 92 osaühingut. 2011. oktoobriks oli osaühingute arv suurenenud arvuni 99. Kuigi vallas aktsiaseltse registreeritud ei ole, annab ASi Kagu-Eesti Turvas tootmitsehh Põdral tööd ka kohalikele elanikele.


Valla arendusnõuniku Jaanus Margi sõnul on neil ka selliseid inimesi, kes on firma teinud, aga ei tegutse, ent neid on suhteliselt vähe. Rõuge valla suurim tööandja on vallavalitsus, kes pakub tööd 106 inimesele, neist 33 on tegevad koolis.


„Meie kõige suuremale ettevõttele, OÜ-le PH Kikuta, kus töötas 30 inimest, sai saatuslikuks vale turustusstrateegia valimine, kuna ta valmistas voodidetaile ainult ühele turule ja kui see masu ajal ära kadus, siis lõpetas ka Kikuta tegevuse,” meenutas Mark.


Hetkel töötab kõigis firmades alla 15 inimese. Suuremad neist on puidufirma OV Omari OÜ, AS Kagu-Eesti Turvas ja pagaritooteid valmistav OÜ Võru Sako. Valdav enamus ettevõtetest on niinimetatud ühemehefirmad. Väljaspool valda on Rõuge valla elanike jaoks suurim tööandja AS Lõuna-Eesti Haigla.


Rõuge vallas väärtustatakse iga ettevõtjat. Jaanus Margi kinnitusel on vallal igast ettevõtjast abi, kes ise oma pere ära toidab, kes ei tule abiraha otsima ja kes ei lähe mujale tööd otsima. Rõuge vald oli esimene Võrumaal, kes alustas kümmekond aastat tagasi ettevõtlustoetuste andmisega. Praegu saab ettevõtja taotleda projektipõhiselt kuni 1000 eurot, suuremahuline saab kuni 3000 eurot.


Toetuste abiga on juurde tulnud mitmeid teenuste pakkujaid – juuksur, massöör, maniküür jt. „Nõudlus nende järele on meil täiesti olemas,” kinnitas Mark.


Suurettevõtjad saavad toetust seadmete ostmiseks.


Aasta lõpus korraldatakse vallas alati tänuüritus kõigile ettevõtjatele ja antakse üle ettevõtlusauhind. Vallavanem Tiit Tootsi sõnul tegid nad varem ettevõtjatele ka ringsõite, et nad saaksid silmaringi arendada; teaksid, millega teised tegelevad; vahetada kogemusi. Korraldati ka koolitusi, kuid nüüd on asi rööpasse jooksnud ja ettevõtjad teavad juba ise, kust mida küsida, ning vajadus sellise abi järele ei ole enam nii suur.


Ka Rõuge vallas käib tööpuudus käsikäes tööjõupuudusega


Tiit Tootsi andmete järgi oli neil registreeritud töötuid aasta alguse seisuga 140, augusti lõpuks oli arv vähenenud 105-le. Poolteist aastat tagasi oli töötuid peaaegu poole rohkem – 195. Töötuse määraks pakub ta hetkel kümne protsendi ringis. „Ka parimatel aegadel, kui töötus oli kõige madalam, oli meil 50 ringis töötuid. Kõik ei tahagi tööle minna,” lisas Toots.


Vallavalitsus on igati püüdnud kaasa aidata ka tööjõu leidmisel, kui ettevõtjad on nende poole pöördunud. „Sotsiaaltöötajal on ülevaade, kes on töötuks jäänud, ja ta annab ettevõtjatele nimesid, millise eriala inimesi parasjagu vaba on. Kümmekond inimest on sellel teel tööle saanud,” sõnas Toots.


Samas kurdavad ettevõtjad tööd teha tahtvate inimeste puuduse üle. Ettevõtjad on valmis neid välja õpetama – nad tahaksid ainult, et inimene tuleks ja teeks. Mõned käivad ka Soomes tööl, kuid massilist minekut Rõugest siiski ei ole. Tootsi sõnul sellised inimesed vallale otseselt midagi sisse ei too, aga kui tagasi tulevad, kulutavad raha siin ja teevad oma eluaseme korda. Välismaale minejad on peamiselt noored, kes lähevad eluks stardikapitali otsima.


Rõuge noorteklubi on püüdnud noortele veidi appi tulla ja on teinud kodulehe, kuhu ettevõtjad saavad panna kuulutuse, kui on tööjõudu vaja. Samas kohas saab teada anda ka tööotsimissoovist. Nüüdseks on noorte tööbörs tehtud rahvusvaheliseks. Ka Läti ja Tšehhi võtsid selle mudeli kasutusele.


Maaettevõtluse kuldne kolmik


Jaanus Mark toob välja Rõuge valla ettevõtluse kolm tugevamat suunda, milleks on põllumajandus, puidutööstus ja turism. Lõuna-Eestile omaselt ei ole ka Rõuge kandis ühtegi põllumajanduslikku suurtootjat. Ka eelistatumaid valdkondi pole välja kujunenud. Tegeletakse nii looma- kui taimekasvatusega. Üks huvitavamaid põllumajandusfirmasid vallas on Estonian A.C.B. Vianco, kes ostab üle Eesti lihaveiseid kokku ja vahendab neid nii Eesti kui ka välisturule. Tegemist on rahvusvahelise firmaga, mille omanikud on Šveitsist ja Itaaliast.


Turisminduse arengule aitab kaasa kaunis ja puutumatu loodus, mis meelitab Rõugesse igal aastal hulgaliselt turiste. Nende vastuvõtuks on vallas kokku 21 erinevat majutuskohta. Kuigi maakonna suurimad hotellid asuvad Võrus, on üle poole voodikohtadest Rõuge vallas. Kuna tänapäeval ainult majutusega enam kliente ei püüa, siis püütakse lisaks pakkuda ka aktiivse puhkuse võimalusi. Vallas on kaks forellikasvatajat: Tindioru ja Saar-lase. Võru laskespordiklubi Wolf pakub Viira talus seltskondadele looduses aktiivse puhkusena vibu- ja ammulaskmise võimalust. Eha talus saab ratsutada nii looduses kui maneežil, linnutee rajal „lennata” 15 meetri kõrguselt üle Ratasjärve. Lisaks on erinevaid ettevõtteid, kes pakuvad vesijalgrattaid ja paate kaunitel Rõuge järvedel sõitmiseks ning ATVsid Rõuge ja Haanja radadel sõitmiseks. Sepa talus antakse võimalus ise sepatöös kätt proovida. Järjest suuremat populaarsust koguvad suitsusaunad. Saunamaale on ehitatud suitsusaun, Eesti saun, Soome saun, koobassaun, indiaanisaun, lisaks on kaks kümblustünni ja äsja sai valmis kilesaun. Plaanis on rajada ka saunamuuseum.


Kirjastusest kopateenuseni


Tiit Tootsi sõnul on vallas pakutavate teenuste ampluaa väga lai: alates traditsioonilistest, mis on igal pool olemas ja lõpetades üsna unikaalsetega. Vallas osutatakse maniküüri-, juuksuri-, massaaži-, heinaniitmise, silotegemise, lumelükkamise, autoremondi-, ehitustööde, pottsepa-, korstnapühkija-, transpordi- ja kopateenust, tehakse hauaplaate, lõigatakse maakivi jpm. Vähem on ehk teada, et vallas on registreeritud ka kirjastus „Mugul”, mis avaldab nii enda kui sõprade loodud originaalloomingut ja tõlkekirjandust lastele. Pakutakse tekstikirjutamis- ja toimetamisteenuseid. Samal ettevõttel on ka fotostuudio.


Fotondusega tegeleb ka OÜ Fotokingitused, kuid seal trükitakse pildid nõudele, särkidele jm. Samal ettevõtjal on teinegi firma, OÜ Revolutsioon, kes korraldab koolitusi.


Ülikooli lõputööde kirjutajate seas võib väga nõutud olla OÜ Komakoht, kus tegeletakse õigekirja kontrollimisega.


Rõuges kinnitab kanda üha enam ka kaasaegne internetipõhine ettevõtlus. OÜ-l Laadakaup on koduleht, kus ettevõtjad saavad informatsiooni jagada. Väga omanäolise käsitööga on tuntuks saanud Ivar Jõgeda. Tema firmas, OÜs Rõuge Oks valmistatakse auhindu Otepää karikasõitudele.


Normaalne elukeskkond toetab ärikeskkonda


Mark on veendunud, et Rõuge valla ettevõtted ei ütle, et vallavalitsus ei toeta ettevõtjaid. Nii Mark kui Toots leiavad, et valla tugi on ka see, et töötavatele inimestele luuakse normaalne elukeskkond: et lisaks tööle oleks läheduses kool, lasteaed, huviringid; talvel oleksid hommikuks teed lahti lükatud, et kõik õigel ajal tööle jõuaks. Kui varem oli vallal endal lumelükkamiseks kolm traktorit, siis mingil hetkel võeti vastu otsus, et teenust hakatakse sisse ostma. Kohe tekkis neli-viis teenuse pakkujat, kes suutsid eelmisel talvel välja saata üheksa traktorit. Teenus oli palju kiirem ja kvaliteetsem ning kohalikud inimesed said lisaväljundi. Suvel on traktorid neil endil tegevuses ja nüüd saavad need ka talveks rakenduse.


Pikemaks tutvustamisks Rõuge ettevõtetest valiku tegemine on üsna raske. Kõik nad on erilised, kõigil neil on oma lugu. Nagu kinnitas valla arendusnõunik Jaanus Mark, on iga ettevõte valla jaoks ühel või teisel moel oluline. Valiku tegemisel sai aluseks võetud sellised märksõnad nagu eestlaste seas vähearmastatud ühistegemine, turismipiirkonnale omase sesoonsuse mõjude vähendamine ja majandusriskide hajutamiseks tegevuste mitmekesistamine.


Maailma tasemel innovatiivse ideega on kohe-kohe välja tulemas OÜ Nordinno eesotsas Rõuge valla noorte inimeste Kaarel, Kaur, Katre ja Mats Pihoga. Nende toote puhul on enamuse jaoks tegemist niivõrd uudse ja esmapilgul liiga keerulise IT-lahendusega, et selle mõistmiseks oleks vaja põhjalikumaid selgitusi ja pikemat artiklit.

20 PÄEVA ENIMLOETUD