Menu

Võru Linnavalitsuse istung 18. mail 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru Linnavalitsuse istung 11. mail 2022 FOTO: Aigar Nagel

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine

Võru Kesklinna Koolile anti nõusolek kevadlaada korraldamiseks 21. mail 2022 kella 11–13 keskväljakul.

Tegemist on õpilaslaadaga, kus osalevad kooli 2.-6. klassi õpilased ning kaks minifirmat kaheksandast klassist. Müüakse ise valmistatud sööke ja maiustusi, kasutatud mänguasju, mänge ja raamatuid. Korraldatakse loterii.

Jüri tn 83 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Kehtestati "Jüri tn 83 kinnistu ja lähiala detailplaneering". Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva kaubanduskeskuse (Maksimarket) laiendamine.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba üksikelamu laiendamisele asukohaga Aida tn 8.

Projekteerimistingimuste andmiseks avaliku menetluse algatamine

Algatati Tiigi tn 5 kinnistule üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Projekteerimistingimuste andmine

Anti projekteerimistingimused Leesika tn 3 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

Reservfondi kasutamine

Reservfondist suunati 3600 eurot Võru Muusikakooli eelarvesse XII Euroopa Orkestrite Festivalist osavõtu kulude katmiseks.

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD