Menu

„Kõike ei pea ju raha pärast tegema!”

Nii, nagu on pealkirjas öeldud, vastasid ehitusmaleva tudengid küsimusele, miks nad suveks Soome tööle minemise asemel Ala-Rõuge silda ehitama tulid. Iseseisvus on samuti palju väärt.
Praegune malevate uus tulemine ei ole mingisugune Nõukogude Liidu aja nostalgiapuhang. Malevad on praktiline viis, kuidas rahateenimise kõrval oma eakaaslastega paremini tuttavaks saada. Samuti võimaldab hästi organiseeritud malev omandada oskusi, mida mõnes ettevõttes kõige madalamalt pulgalt alustades ära ei õpi, aga mis on noore kõrgemale positsioonile edutamise eeldus.


Tallinna tehnikakõrgkooli esimese ja teise kursuse tudengid kiidavad, et malevas lubatakse neil sillaehitamisel oma peaga mõelda ning iseseisvalt kõik töö-etapid läbi teha. Nõukogude Liidu ajal oli üliõpilasmalev tudengi jaoks üks paremini tasustatud töid üldse. Tänapäeval saab malevas palka oluliselt vähem kui mõnes välismaa hiigelsuures tee-ehitusfirmas. Suures ettevõttes võib aga jällegi tekkida tunne, et ollakse väike mutrike, kelle ainus eesmärk peaks olema saavutada suurim võimalik efektiivsus.


Siilide ehitusmaleva koostööpartner AS Skanska väidab, et neile malevlaste tööjõu kasutamine rahalist võitu ei anna. Küll aga võib firma loota, et kunagi saab ettevõte oma peaga mõtlema õppinud ja vastutust kandma harjunud noormehed enda juurde tööle värvata. Skanska jaoks on ehitusmaleva projektis kaasalöömine eelkõige investeering, mille vilju saab noppida veidi kaugemas tulevikus.


Eks ole iga noor, kelle ema ja/või isa käis kunagi malevas, kuulnud neid jutte kitarrimängu saatel möödunud lõkkeõhtutest. Samuti on igaühele, kes vähegi poliitikat või ärimaailmas toimuvat jälgib, selgesti näha, kuidas malevas saadud kontaktid võivad karjääri tegemisel abiks osutuda. Malevast väljaspool on õpilastel ja tudengitel midagi samaväärset leida raske. Ikka kiputakse suvel igaüks oma rada minema – kes pealinna praktikale, kes mõnda söögikohta ettekandjaks. Selle võrra jääb võimalusi omavanustega kontakte luua jälle vähemaks. Kaudselt võib ka see olla üks põhjus, miks meil on nii palju kõrgharidusega töötuid. Seega – mis võiks olla parem, kui veeta suvi puhtas looduses ning heas seltskonnas, nii et töö ja vile käib koos?

Kõik uudised