Menu

Võru Linnavalitsuse istung 15. märtsil 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru Foto: Aigar Nagel

Koolieelsete lasteasutuste töökorraldus 2022. aasta suvel

Ajavahemikul 1. juuli kuni 31. juuli 2022 suletakse kollektiivpuhkuseks lasteaiad Okasroosike, Päkapikk ja Punamütsike. Valvelasteaiana jääb tööle Võru Lasteaed Sõleke.

Detailplaneeringu koostamise algatamine

Algatatakse Pikk tn 17b kinnistu detailplaneeringu koostamine, et kaaluda olemasolevale ärimaa kinnistule täiendavate ehitusõiguste määramist. Planeeritava maa-ala suurus on umbes 0,72 ha.

Osaühingus Võru Tervisekeskus linna nimel osanikuõigusi teostava isiku nimetamine

Osaühingu Võru Tervisekeskus Võru linna nimel osanikuõigusi teostavaks isikuks nimetati alates 17. märtsist 2022 linnapea Anti Allas.  

Hankeplaani kinnitamine

Kinnitada 2022. aasta hankeplaan. Hankeplaanis on kajastatud hetkel teada olevad (eelarvega rahastatud) linnavalitsuse pädevuses olevad riigihanked.

Nöörimaa Tugikodu hoolekogu koosseisu kinnitamine

Moodustati ja kinnitati Nöörimaa Tugikodu hoolekogu koosseis järgmiselt:

Eve Ilisson – Võru Linnavalitsus, sotsiaaltööosakonna juhataja, esimees;

Margit Kõivomägi – perearst, aseesimees;

Karmen Raag – Lõuna-Eesti Haigla siseosakonna vanemõde;

Maarika Pilt – Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonna juhataja asetäitja.

Võru Linnavolikogu esindaja on Toomas Sarapuu.

LOE VEEL