Menu

.      

Võru linnavalitsuse erakorraline istung 31. augustil 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Aasta õpetaja valimise komisjoni moodustamine

Otsustati moodustada Võru linnavalitsuse alatine komisjon "Aasta õpetaja valimise komisjon" ning kinnitada komisjoni koosseis järgmiselt: Kalvi Kõva (esimees, linnapea), Sixten Sild (aseesimees, abilinnapea), Anita Kikas (haridusnõunik), Merit Kund (õpetaja) ja Aigi Musto (õpetaja).

Aasta õpetaja valimise komisjoni ülesandeks ettepaneku tegemine Võru linnavalitsusele aasta õpetaja tunnustuse omistamiseks, milleks komisjon: hindab laekunud taotluste vastavust nõuetele; hindab kandidaatide vastavust nõuetele; küsib vajadusel taotlejatelt täiendavat informatsiooni; kaasab vajadusel vastava ala spetsialiste taotluse hindamiseks; kujundab välja oma seisukoha aasta õpetaja kandidaatide kohta.

Tunnustatakse kooli, lasteaia, huvikooli  ja erahuvikooli õpetajaid. Taotluse tunnustuse omistamiseks võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud haridusasutuse hoolekogule või eraõigusliku haridusasutuse juhatusele, kes teeb nende hulgast oma valiku ja esitab kandidaadid Võru linnavalitsusele.

Võru linnavalitsuse korralduse osaline kehtetuks tunnistamine

Tunnistati nurjunuks sõiduautode võõrandamiseks korraldatud enampakkumise tulemused sõiduauto registreerimismärgiga 105 BGX osas, kuna võitja loobus pärast tulemuste kinnitamist rahaliste raskuste pärast ostuvõimalusest.

Ehitusloa väljastamine

Väljastati ehitusluba hoone laiendamiseks ja ümberehitamiseks asukohaga Laane tn 10.

Kasutusloa väljastamine

Väljastati kasutusluba päikesepargi püstitamisele asukohaga Koreli tn 55.

Projekteerimistingimuste andmine

Nõustuti Kivi tn 26 kinnistule päikeseelektrijaama püstitamisega ilma detailplaneeringut koostamata ning anti projekteerimistingimused päikeseelektrijaama püstitamiseks.

LOE VEEL

LOE VEEL