Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 6. detsembril 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Teenuselepingu sõlmimine

Taristuhaldus OÜ-ga sõlmitakse tänavavalgustuse teenuse osutamise leping 2024. aastaks. Lepingu hind on 5429 eurot (sisaldab käibemaksu) ühes kalendrikuus.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule Raba tänav T1, määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Kinnisasjade piiride muutmine

Nõustuti Kalevi tänav T1, Raudtee tn 69, Raudtee tn 71, Raudtee tänav T1, Võlsi tee 16, Võlsi tee 18 ja Võlsi tee T1 kinnisasjade piiride muutmisega ning määrati moodustatavatele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed.

Riigihanke hankemenetluse kehtetuks tunnistamine

Tunnistati kehtetuks riigihanke "Tänavate korrashoiutööd 2023–2029" hankemenetlus, kuna esitatud pakkumused olid kõrgemad oodatust.

LOE VEEL

LOE VEEL