Menu

Võru Linnavalitsuse istung 21. veebruaril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Projektis osalemine

Otsustati osaleda juhtpartnerina ja esitada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt väljakuulutatud meetmesse "Regionaalsete investeeringutoetuste programm" projekt "Võru kultuurimaja Kannel ventilatsiooni- ja lavasüsteemide kaasajastamine ja kvaliteedi parandamine".

Projekti kogumaksumus on kuni 170 545 eurot. Võru linna omaosalus on sihtasutuse Võru Kannel kaasfinantseeringu kaudu 42 640 eurot.

Toetuse andmine

Võru linna eelarvest eraldatakse sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus 2018. aastaks Võru Turismiinfokeskuse tegevuse toetuseks 5550 eurot.

Riigihanke korraldamine

Korraldatakse riigihange "Võru lasteaed Päkapikk hoone rekonstrueerimise projekteerimine".

Linnavara võõrandamiseks enampakkumise korras

Otsustati võõrandada Võru Linnavalitsusele kuuluv veoauto Mercedes-Benz Sprinter 413CDI elektroonilise enampakkumise korras, alghinnaga 5000 eurot.

Kasutusloa väljastamine
Väljastati kasutusluba ärihoone laiendamisele asukohaga Tallinna mnt 36.

VIIMASED