Menu

Võru Linnavalitsuse istung 13. märtsil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru kevadlaat" korraldamiseks 23. märtsil 2018 kella 9–16. Liikluseks suletakse Vabaduse väljak kella 7–17.

Linnavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine

Danpower Eesti AS-ile anti otsustuskorras tasuta kasutusse Kivi tn 23, Kivi tn 25, Kivi tn 27, Kivi tänav T3, Kivi tänav T4, Kivimurru tn 1, Kivimurru tn 3, Kivimurru tn 5, Kivimurru tn 7 kinnistutel asuv Võrukivi tööstusala kaugküttetorustik tähtajaga 31. detsember 2022.

Toetuse andmine

Mittetulundusühingule Võru Lauatennise Selts antakse toetust Võru maakonna meistrivõistluste korraldamiseks summas 250 eurot.

Riigihanke tulemuse kinnitamine

Riigihankel  "Võru linna keskväljaku ehitamine" edukaks tunnistati:

OSA I osas AS TREV-2 pakkumus maksumusega 2 125 851,91 eurot (summa käibemaksuta);
OSA II osas AS TREV-2 pakkumus maksumusega 438 432,75 eurot (summa käibemaksuta).

Osa 1 hõlmab kõiki väljaku ehitamisega seonduvaid töid. Muuhulgas kuulub tööde mahtu ka purskkaevu ja lava rajamine ning tänava- ja platsivalgustite tootmine, tarnimine ja paigaldamine.

Osa 2 hõlmab väljakule paigaldatava linnamööbli tootmist, tarnimist ja paigaldamist.

15 PÄEVA ENIMLOETUD