Menu

Võru Linnavalitsuse istung 19. septembril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Katariina allee Võrus FOTO: Aigar Nagel

Ürituse kooskõlastamine

Kaitseväele anti nõusolek 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni 100. aastapäeva tähistamise raames piduliku rongkäigu korraldamiseks ja tehnika liikumiseks 22. detsembril 2018 kella 10.00–11.30 Võru linnas. Rongkäik toimub marsruudil Kose tee–F. R. Kreutzwaldi tn–Jüri tn–L. Koidula tn–F. R. Kreutzwaldi tn–Kose tee.

Võru linna 2018. aasta eelarvest kultuuri- ja spordiürituste toetuste andmine

Võru linna eelarvest anti kultuuri- ja spordiürituste toetust 3000 eurot Võru Gümnaasiumile kontserdisarja "Isamaale" Eestis ja USA-s korraldamiseks ning 350 eurot MTÜ-le Võru Noortekeskus Kesköökossu korraldamiseks.

Kinnistu koormamine Võru linna kasuks isikliku kasutusõigusega

Sõlmitakse asjaõigusleping Kivimurru tn 3 kinnistu (registriosa nr 2977941, katastritunnus 91901:001:0052, pindala 6710 m², sihtotstarve 80% tootmismaa, 20% ärimaa) koormamiseks isikliku kasutusõigusega Võru linna kasuks. Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba üksikelamu laiendamisele ja ümberehitamisele asukohaga Linnu tn 3.

15 PÄEVA ENIMLOETUD