Menu

Maanteeametil on tänavu töös 12 suuremat objekti 71,4 miljoni eest

  • Kirjutas BNS

Maanteeametil on tänavu neljas regioonis töös 12 suuremat objekti, mille kogumaksumus ulatub ligikaudu 71,4 miljoni euroni.

Maanteeameti põhja regioonis on käesoleval aastal kavas Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa Kose–Võõbu lõigu, Tallinn–Pärnu–Ikla 36,5-42 kilomeetri Kernu ümbersõidu, Kernu tankla ja Haiba liiklussõlme ning Tallinn–Pärnu–Ikla 13-13,7 kilomeetri Veskitammi liiklussõlme ehitus.

"Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa Kose–Võõbu lõigu ehitustööde eesmärgiks on jätkata Tallinn–Tartu põhimaantee I klassi maanteeks ehitamist Tartu suunal. Uus trass ehitatakse neljarajaliseks Kosest kuni Võõbuni. Ehitustööde lõpptähtaeg on 2020. a asta sügisel. 2018. aasta põhitöödeks jäävad uue maantee muldkeha ehitus ning trassile projekteeritud rajatiste ehitus. Olulisi liikluskorralduse muudatusi ehitusega ei kaasne," ütles maanteeameti põhja regiooni ehitusosakonna juhataja Viktor Kisseljov BNS-ile.

2018. aastal on antud ehituse eelarve 20 miljonit eurot. Kogu lõigu ehituse maksumus on 88,7 miljonit eurot.

Kernu ümbersõidu, Kernu tankla ja Haiba liiklussõlme ehituse eeldatav maksumus on kuni 13,5 miljonit eurot ning ehitustööd on kavandatud 2018–2019 aastaks. Veskitammi liiklussõlme ehituse töövõtuleping maksumusega 6,8 miljonit eurot on praegu veel sõlmimisel. Ehitustööd on kavandatud 2018–2019 aastaks.

Maanteeameti ida regioonis rekonstrueeritakse Narva–Narva-Jõesuu–Hiiemetsa tugimaanteel Narva-Jõesuu ja Hiiemetsa vaheline lõik, rekonstrueeritakse Rakvere–Luige tugimaanteel Saara ja Venevere vaheline 15-kilomeetrine lõik ning Tallinn–Narva põhimaanteel jätkub Sillamäe linnasisesel lõigul kogujatee ehitus Pavlovi tänava ja linna Narva poolse piiri vahel.

"Narva-Jõesuu ja Hiiemetsa vaheline teelõik on kogu ulatuses ebatasane ning katte ebapiisava laiuse tõttu on teekatte servad ära vajunud. Põhiteele ehitatakse uus kahekihiline asfaltbetoonkate, mille laius saab olema 8 meetrit. Kaevatakse külgkraave, ehitatakse truupe. Siskini ehk Meriküla männi ja 1944. aaasta lahingutes langenute mälestussamba piirkonda ehitatakse kõnniteid," ütles maanteeameti ida regiooni ehitusvaldkonna juht Anti Palmi.

Antud teelõigu eeldatav maksumus on 3 miljonit eurot ning see valmib eeldatavalt 2018. aasta  sügisel. Saara ja Venevere vahelise 15-kilomeetrise lõigu eeldatav maksumus on 5,9 miljonit eurot ning tõenäoliselt on tegu kaks aastat kestva ehitustööga, mis lõiguti valmib ka 2018. aastal.

Sillamäe linnasisesel lõigul suletakse liigsed mahasõidud ning tänavatele, mis jäävad maanteega ristuma ehitatakse ohutumad ristmikud. Kogujatee äärde ehitatakse lisaks ka jalgteed ning valgustus. Objekti maksumus on 1,5 miljonit eurot ning valmib 2018. aaasta suvel.

Maanteeameti lääne regioonis on tänavu kavas Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia riigitee 58,8-64,7 kilomeetri Loodi–Sultsi lõigu rekonstrueerimine, Pärnu–Tori riigitee 5,9-12,1 kilomeetri Sindi–Kurina lõigu rekonstrueerimine ning Keila–Haapsalu riigitee 44,6-54,8 kilomeetril rekonstrueeritakse Seljaküla–Keedika vaheline 10-kilomeetrine teelõik.

"Loodi–Sultsi rekonstrueeritav lõik algab Loodi külast ja lõpeb Sultsis oleva Abja-Paluoja ristmikust 1 kilometer Karksi-Nuia poole. Teelõik on kogu ulatuses ebatasane ja amortiseerunud katendikonstruktsiooniga. Ehitatakse uus kahekihiline kate kompleksstabiliseeritud alusele, kaevatakse külgkraave, lammutatakse vana Loodiveski betoontruup ja ehitatakse asemele kaasaegne terastruup. Täielikult ehitatakse ümber Sultsis asuv Abja-Paluoja ristmik," ütles maanteeameti lääne regiooni ehitusvaldkonna juht Margus Eisenschmidt.

Antud tööde maksumus 2,6 miljonit eurot ning teelõik valmib 2018. aasta sügisel. Sindi–Kurina lõigu rekonstrueerimitööde maksumus on 2,6 miljonit eurot ning see valmib 2018 aasta sügisel. Seljaküla–Keedika vahelise teelõigu orienteeruv maksumus on 3,3 miljonit eurot.

Maanteeameti lõuna regioonis on tänavu plaanis Riia–Pihkva põhimaantee Murati ja Missoküla vaheline 11,6-kilomeetrise lõigu rekonstrueerimine, Tartu–Räpina–Värska tugimaanteedel rekonstrueeritakse Mikitamäe ja Värska vaheline lõik   ja Karisilla–Petseri tugimaaantel rekonstrueeritakse Karisilla–Reha vaheline   lõik ning Kanepi–Leevaku teel rekonstrueeritakse Himmaste–Kauksi vaheline ligi 8,1-kilomeetrine lõik.

"Murati ja Missoküla vaheline teelõik on kogu ulatuses ebatasane ning katte ebapiisava laiuse tõttu on teekatte servad ära vajunud. Põhiteele ehitatakse uus kahekihiline asfaltbetoonkate, mille laius saab olema 8 meetrit. Kaevatakse külgkraave, ehitatakse truupe, muudetakse olemas olevad ristmikud ohutumaks. Teelõik on oluline ühendus Pihkva ja Riia vahel," ütles ütles maanteeameti lõuna regiooni ehitusvaldkonna juht Janar Taal.

Antud objekti maksumus on ligi 5 miljonit eurot ning see valmib eeldatavalt 2018 sügisel. Mikitamäe ja Värska  ning Karisilla–Reha vaheliste lõikude eeldatav maksumus on 4,5 miljonit eurot ning need valmivad eeldatavalt 2018 sügisel. Himmaste–Kauksi vahelise ligi 8,1-kilomeetrise lõigu eeldatav maksumus on ligi 2,7 miljonit eurot, teelõik valmib eeldatavalt 2018 sügisel.

15 PÄEVA ENIMLOETUD