Menu

Võru Linnavalitsuse istung 10. aprillil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võrumaa Teataja

Taristuhaldus OÜ 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitati Taristuhaldus OÜ 2018. aasta majandusaasta aruanne.

Projektis osalemine

Otsustati esitada projekt ja osaleda partnerina Urban Development network programme (URBACT)meetmele Action Planning Networks esitatavas projektis "Find your greatness: Europe’s first strategic brandbuilding program for smart cities". 

Projekti kestvus on kuni 30 kuud (I etapp 6 kuud ja II etapp 24 kuud). Võru linna tegevuste kogumaksumus projektis on kuni 65 000 eurot, sh oleks linna omaosalus kuni 9 750 eurot (15%).

Toetuse andmine

Võru linna eelarvest eraldatakse sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus  Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse Tsenter 2019. aasta tegevuse finantseerimiseks 9952 eurot.

Ürituse kooskõlastamine ja maa-alade sulgemine

Tiit Rüütlile anti nõusolek avaliku ürituse "Kartautode tutvustamine Võru Lasteaia Päkapikk lastele" korraldamiseks 24., 25. ja 26. aprillil 2019 kella 16–18 Võru linnas Vee tn 6a asuvas parklas.

Korraldatakse avalik üritus "Võru rattapäev 2019" 1. mail 2019 Võru linnas kella 11–15. Kesklinna park suletakse kella 8–16 ja Lembitu tänav kella 8–15.

Mittetulundusühingule Haanja Rattaklubi anti nõusolek avaliku ürituse "Heategevuslik teatejooks 2019" korraldamiseks 9. mail 2019 kella 15–18 (start kell 16) Võru Kesklinna pargis.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Mittetulundusühing Eesti Andmesidevõrk kasuks järgmistele kinnistutele: Kanepi tänav T1; Ringtee 6; Liitva tänav T1; Liitva tn 1b; Tartu tänav T1; Lembitu tänav T1; Lembitu tn 2b; Toome tänav T1; Kesk tänav T1; Vabaduse tänav T1; Vilja tänav. 
Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Lõpetatakse 2006. aastal algatatud Jüri tn 13a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine.

Liiva tn 21 kinnistul asuva hoone laiendamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine

Nõustuti Liiva tn 21 kinnistul asuva olemasoleva hoone laiendamisega üle 33% esialgu kavandatud mahust ilma detailplaneeringut koostamata ning kinnitati projekteerimistingimused.  

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba kontorihoone-garaaži laiendamisele asukohaga Ringtee 10.

LOE VEEL

LOE VEEL