Menu

Võru Linnavalitsuse istung 13. jaanuaril 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Riigihankel  "Võru Järve kooli õppehoone projekteerimine" edukaks tunnistati osaühing ACB ja osaühing inphysica technology pakkumus maksumusega 115 300 eurot (summa käibemaksuta).

Võrumaa Keskraamatukogu poolt osutatavate eriteenuste hinnad

Kehtestati alates 1. veebruarist 2021 Võrumaa Keskraamatukogu poolt osutatavate eriteenuste hinnad.

Aadressi määramine

Kalmuse tn 15 maaüksuse aadressiks määrati Madara tn 16.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänav (sihtotstarve transpordimaa); Jaama tänav (sihtotstarve transpordimaa); Sinika tänav T1 (sihtotstarve transpordimaa). Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba veetorustiku ehitamiseks asukohtadega Liitva tänav T1, Silikaadi tänav T1.
Väljastatakse ehitusluba abihoone püstitamiseks asukohaga F. R. Kreutzwaldi tn 95.

Riigihanke tulemuse kinnitamine

Riigihankel  "Võru Järve kooli õppehoone projekteerimine" edukaks tunnistati osaühing ACB ja osaühing inphysica technology pakkumus maksumusega 115 300 eurot (summa käibemaksuta).

LOE VEEL

LOE VEEL