Menu

Võru Linnavalitsuse istung 18. jaanuaril 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Dokumendivormide kinnitamine

Kinnitati koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra rakendamiseks vajalikud dokumentide vormid alates 23. jaanuarist 2023.

Sundvalduse seadmine

Seatakse tähtajatu sundvaldus Danpower Eesti AS-i kasuks Koreli tn 22 // Piiri tn 30, Koreli tn 24, Koreli tn 26, Koreli tn 28, Luha tn 23, Luha tn 21, Olevi tn 31, Olevi tn 33, Jüri tn 81, Olevi tn 38, Olevi tn 36a, Olevi tn 36, Olevi tn 34a, Olevi tn 32, Olevi tn 30, Olevi tn 23, Lembitu tn 5, Lembitu tn 3 ja Vabaduse tn 6 katastriüksustele.

Detailplaneeringu vastuvõtmine

Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Luha tn 12 ja Jüri tn 82 kinnistute detailplaneering.

Planeeringu eesmärgiks on määrata alale ehitusõigus kaubandus- ja teenindushoone ning parkla rajamiseks, tehnovõrkudega ühendamiseks, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorra lahendamiseks. Planeeritava maa-ala suurus on u 0,99 ha.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestus on 14 päeva.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba spordiväljakute (6 tk) ümberehitamisele ja tribüünihoone püstitamisele asukohaga F. R. Kreutzwaldi tn 16.

Alaeelarvete kehtestamine

Kehtestati Võru linna 2023. aasta eelarve kulude alaeelarved.

LOE VEEL

LOE VEEL