Menu

.      

Võru linnavalitsuse istung 5. aprillil 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru Rannabangalo 29.03.2023  FOTO: Aigar Nagel

Ürituse kooskõlastamine ning maa-alade sulgemine

Võru Kesklinna Koolile anti nõusolek avaliku ürituse "Liigume oma südame heaks!" korraldamiseks ning parkla, puhkeala ja tänavate sulgemiseks 19. aprillil 2023 kella 16–20.30 (start kell 18) Võru linnas. Stardialaks suletakse Roosisaare silla juures asuv parkla. Marsruut kulgeb kella 18st kuni osavõtjate läbimiseni Tamula rannapromenaadil ja Vabaduse tänaval (lõigus promenaad kuni kool).

Aadressi määramine

Piiri tn 12 maaüksuse aadressiks määrati Loo tn 1.

Projekteerimistingimuste andmine

Nõustuti Aida tn 14 kinnistule üksikelamu püstitamisega ilma detailplaneeringut koostamata, kinnitati projekteerimistingimused.
Nõustuti Ringtee 3a kinnistule tööstushoone püstitamisega ilma detailplaneeringut koostamata, kinnitati projekteerimistingimused.

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba teenindusjaam-tanklahoone laiendamiseks ja maa-aluse vedelgaasimahuti püstitamiseks asukohaga Räpina mnt 18.

Osalemine projektis

Otsustati osaleda partnerina Eesti Linnade ja Valdade Liidu poolt korraldatavas projektis „Eesti Infoturbe standardi kasutusprofiili näidise loomine kohalikule omavalitsusele“ ajavahemikul märts-juuni 2023.

Projekti rahastab Eesti Linnade ja Valdade Liit. Võru linnal omaosalust ei ole.

LOE VEEL

LOE VEEL