Menu

.      

Elektri universaalteenuse eelnõu läbis teise lugemise

  • Kirjutas BNS

Elektri universaalteenuse eelnõu läbis teise lugemiseRiigikogus läbis kolmapäeval teise lugemise elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muutmise eelnõu, millega kehtestatakse elektri universaalteenus. 

Eelnõu vastuvõtmisel pannakse seoses elektrituru reformiga riigiettevõttele Eesti Energia kohustus müüa alates tänavu oktoobrist kuni 2026. aasta 30. aprillini elektrit Eesti kodutarbijatele ja kõigile elektri edasimüüjatele ka universaalteenusena. Samuti sätestatakse universaalteenuse raames ostetava elektrienergia tootmishinna kooskõlastamise alused.

Muudatustega luuakse börsihinnast lähtuvatele pakettidele alternatiiv ja antakse kodutarbijale võimalus osta elektrit börsiväliselt. Kodutarbijad, kes on varasemalt sõlminud elektrienergia lepingu, saavad universaalteenusele üle minna ilma kehtiva lepingu lõpetamise leppetrahvita ning universaalteenusest saab tarbija igal hetkel välja astuda. Trarhvivaba periood universaalteenusele üleminekul kehtib aasta. 

Universaalteenuse hind hakkab automaatselt kehtima ka kõigi praegu üldteenust kasutavate kodutarbijate ehk inimeste jaoks, kes pole seni elektrienergia ostulepingut sõlminud ja tarbivad seetõttu börsielektrit.

Eelnõu ei sätesta universaalteenuse hinda, vaid paneb paika hinnakujunduse põhimõtted. Universaalteenuse hind selgub plaani järgi septembrikuu keskpaigas, kui seadusmuudatused on vastu võetud ja konkurentsiamet pärast kooskõlastusprotsessi elektrimüüjatega hinna määrab. Hinna määramisel peab konkurentsiamet võtma arvesse elektri tootmiskulusid ja elektritootja mõistlikku kasumit. Elektrimüüja võib juurde arvestada müügikulud.

Majanduskomisjoni esimees Kristen Michal selgitas, et eelnõusse lisati punkt, mille järgi elektrimüüjal on universaalteenuse osutamise korral selle aasta lõpuni kohustus ja pärast seda õigus sõlmida tarbijaga, kellega on kehtiv elektrileping ja kelle müüdud elektrienergia hind on suurem kui universaalteenuse hind, universaalteenuse osutamise leping tarbijapoolse taotluseta, andes sellest tarbijale teada seitse päeva ette. Tarbijal on samas õigus mitte nõustuda selle pakkumisega ja lükata see tagasi. See kohustus kehtib aasta lõpuni. 

Eelnõu kolmas lugemine ja lõpphääletus toimub neljapäeval, 15. septembril.

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD