Menu

Arengukava järgi võiks rongireisijate arv aastaks 2020 kahekordistuda

Pilt on illustratiivneTäiendavate investeeringute korral raudteepeatuste paremaks ühendamiseks kohaliku liikumisega on reaalne aastaks 2020 reisirongi kasutajate arvu kahekordistamine, seisab transpordi arengukavas aastateks 2014-2020.

Üleriigiliste ühenduste arenguhüpe seisneb uuel tasemel reisirongiliikluse pakkumises, mis lisaks mugavusele võimaldab vähendada aegruumilisi vahemaid Eesti tõmbekeskuste vahel. Kuigi hajaasustuses säilib suur autokasutuse osakaal, on linnadevahelises liikumises võimalik ühistranspordi osakaalu suurendada ja muuta see isegi eelistatud liikumisviisiks, märgivad arengukava koostajad.

Perioodil 2006-2013 on selleks tehtud kõige olulisemad investeeringud: uued rongid, uued platvormid, rekonstrueeritud taristu. Investeeringute tulemusel on mõistlik suurendada alates 2014. aastast nii ühenduskiirusi kui ka –sagedusi.

Kuna ligikaudu 30 protsenti Eesti rahvastikust elab Tallinnas ning seal toodetakse ligi pool riigi sisemajanduse koguproduktist ning Harjumaal on samad näitajad 43 ja 60 protsenti, on üleriigiliste ühenduste osas vaja esmajärjekorras tagada head liikumisvõimalused Tallinna ja ülejäänud maakonnakeskuste vahel.

Nendele lisandub veel Narva, mis on Eesti mõistes suure elanike arvuga linn, ent ei ole maakonnakeskus. Seetõttu sätestatakse arengukavas selliste ühenduste minimaalseks arvuks kaks edasi-tagasi reisi päevas ning maksimaalseks ühendusajaks kolm tundi.

Arengukava kohaselt tagab kommertsalustel korraldatav kaugbussiliiklus olukorra, kus kõik maakonnakeskused omavad otseühendust Tallinnaga, ning kaks reisi päevas on üldiselt tagatud. Kõige vähem ühendusi on praegu Tallinnast Kärdlasse, Põlvasse ja Jõgevale.

Küll ei ole praegu mitmel pool tagatud see, et Tallinnasse jõuaks maksimaalselt kolme tunniga. Selle saavutamiseks tuleb suurendada lennuühenduste arvu Tallinna ja Kuressaare vahel ning luua kiirrongiliinid Tallinnast Valka ja Põlvasse.

Valga, Põlva ja Võru kiiremaks ühendamiseks tuleb kasutada rongiliikluses arendamisega viimastel aastatel loodud võimalusi. Piisab sellest, kui kaks Tallinn-Tartu kiirrongi päevas pikendada Valgani ja kaks Põlvani. Võru kiiremaks ühendamiseks tuleb luua mugavad ümberistumisvõimalused rongilt bussile ja vastupidi kas Põlvas või Tartus.

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD