Menu

.      

Rõuge üldplaneeringu arutelul läks Nursipalu asjas sõnasõjaks

Neljapäeval kogunes Nursi rahvamajja taas poolsada inimest, et jälgida valla üldplaneeringu koostamist. Pildil tutvustab OÜ Aarens Projekt juhataja Eiki Ilves planeeringu eskiisi. 	  Foto: Võrumaa TeatajaKOOSOLEK • Neljapäeva õhtul oli Nursi vanas koolimajas Rõuge valla üldplaneeringu eskiisi arutelu, kus läks sõnasõjaks ühelt poolt kaitseministeeriumi esindajate ning teiselt poolt Rõuge valla rahva ja töötajate vahel.

Kõigepealt tutvustas Rõuge valla üldplaneeringut selle koostaja, OÜ Aarens Projekt juhataja Eiki Ilves. Ta ütles tutvustavas sõnavõtus, et Rõuge üldplaneeringu koostamine on pikk protsess, tema enda praktikas kõige pikem. Protsess algas 2004. aastal ja eelmine eskiisvariandi tutvustamine toimus 2005. aastal. Praegusele eskiisi tutvustamisele peaks järgnema selle kooskõlastamine, siis volikogus kinnitamine. Edasi järgneb avalikustamine, avalik arutelu, maavanema järelevalve ja lõpuks kehtestab volikogu Rõuge valla üldplaneeringu.

Planeeringu tutvustamise käigus tekkis küsimus, miks on Nursipalu harjutusväli märgitud valla arengumudelis nõrkuseks? Valla maakorraldaja Rein Rõustik põhjendas nõrkust asjaoluga, et Rõuge vald on arengukavas märgitud kui noorenev piirkond, ent kui müra hakkab segama, siis noored ja elujõulised inimesed enam valda elama ei tule.

Kui jutt läks riigikaitsemaa tutvustamisele, palus sõna kaitseministeeriumi infra-struktuuri osakonna nõunik Andres Ideon, kes heitis vallavalitsusele ette sõnamurdmist, kuna algul lubati Nursipalu harjutusvälja laiendamine lahendada üldplaneeringus, nüüd ollakse sellele vastu.
„Uuringuid on palju tehtud, aga ju siis pole need andnud vallavalitsusele meelepäraseid vastuseid,” põhjendas Ideon vallavalitsuse meelsuse muutust.

Andres Ideon kinnitas, et uuringud on olnud suunatud tulevikku ja seega vaadatud olukorda tulevikus. Tema jutule kostis saalist vahele hõige: „Te irvitate meie üle – uuringud pole andnud teile sobivaid vastuseid!”

Ideon lisas, et Aegviidu keskpolügoon on küll suur, aga see ei tähenda, et kogu väljaõpe peaks seal toimuma. Väeosad on laiali üle Eesti, ka Võrumaal, ja seetõttu on vajalikud väljaõppe võimalused kohapeal. Kuperjanovi pataljonil on Ideoni väitel vaja ala, kus välja õppida. Nursipalus toimuks väljaõpe ainult jalaväerelvadega.

„Väidan, et oleme teinud koostööd vallavalitsusega,” rääkis Ideon, „on lepitud kokku ja vahetatud arvamusi.”


Saalist tuli vahele küsimus, et miks pole seni suudetud paigaldada korralikke müramõõtjaid. Sellele vastas Ideon, et vähemalt üks kord on kasutatud professionaalseid mõõteseadmeid. Küsimusele, kas kasulikum ei tuleks ajateenijaid väljaõppeks keskpolügoonile sõidutada, vastas Ideon, et autode kolonnid oleks siis kohutavalt suured ja edasi-tagasi sõitmisega pannakse ohtu ajateenijate tervis.

„Riigi kaitseküsimust ei korralda vallavalitsus, vaid riik,” ütles Ideon, „riigikaitseks on vaja eri maasid; on ebaõige väita, et üldplaneering riigikaitse küsimustega ei tegele.” Tema sõnul pole vallavalitsusel õigust üldplaneeringus riigikaitsemaa küsimust käsitlemata jätta.

Ideoni jutu peale tõusis püsti valla maakorraldaja Rein Rõustik ja ütles, et teda paneb hämmastama, kuidas kaitseministeerium uuringuid käsitleb. Tema sõnul on ministeerium meedias välja öelnud, et tehtud on uuring, mis käsitleb harjutusvälja arendamist. „Näidake meile ka seda!” pahvatas Rõustik. Ta kinnitas, et tehtud uuring käsitleb olemasolevat olukorda, mitte tuleviku arenguid.

„See on häbematus!” kirjeldas Rõustik olukorda, kuidas ministeerium eksitab avalikku arvamust. „Kui see on teie arvates koostöö, siis see ei ole koostöö,” jätkas mees.

Rein Rõustik rääkis, kuidas ministeeriumilt oodati tulevikku puudutavat kinnisvarauuringut, saadi aga uuring aastate 2000–2010 kohta. „Nende uuringutega on tehtud maksumaksja raha raiskamine,” kuulutas ta, „tehti taluvuskoormuse uuring, aga see viidi tallamiskoormuse raamidesse.”

„Mul on häbi teie pärast!” lõpetas Rõustik oma sõnavõtu. Tema ettekandele järgnes saali tormiline aplaus.

Koosolekul osalenud Riigikogu liige Kalvi Kõva küsis planeeringu koostaja Eiki Ilvese arvamust edasise asjade käigu kohta.

Ilves soovitas palju poleemikat tekitanud riigikaitsemaa küsimuse lahendada eraldi planeeringus, sest vastasel korral võibki valla üldplaneeringu kehtestamine jääda veel aastateks venima. „Planeering on võimalik kehtestada osaliselt,” ütles Ilves.

20 PÄEVA ENIMLOETUD