Menu

Töötuna on arvel 5556 Ukraina põgenikku

  • Kirjutas BNS

Töötuna on arvel 5556 Ukraina põgenikku FOTO: Pixabay

18. septembri seisuga on Ukrainaga seotud rahvusvahelise kaitse saajatest ennast Eesti Töötukassas töötuna arvele võtnud 5556 inimest ning nende osakaal kõikidest registreeritud töötutest on 11,7 protsenti.

Eelmisel nädalal, 12. septembrist 18. septembrini, registeeris end töötuna arvele 347 sõjapõgenikku, selgub töötukassa statistikast.

Töötuna arveloleku lõpetas 113 registreeritud töötut, kellest 55 lõpetas töötuna arveloleku omal soovil ja 53 tänu tööle rakendumisele. Kokku on töötuna arvelolek lõpetatud 6596 inimesel, neist 4975 puhul tänu tööle rakendumisele.

Ukraina põgenikest on 55,6 protsenti tööd otsimas Harjumaal. Harjumaale järgnesid 10,7 protsendiga Ida-Virumaa ning 9,4 protsendiga Tartumaa.

Rahvusvahelise kaitse saajatest, kes on ennast töötuna registreerinud, on 78,7 protsenti naised ning 21,3 protsenti mehed. Vanusegrupi järgi on töötutest 11,2 protsenti 16–24-aastased, 76 protsenti 25–54-aastased ning 12,8 protsenti rohkem kui 55-aastased.

Töötuna arvele võetud Ukraina põgenikest on 62,7 protsendil kõrgharidus ja 11,5 protsendil kutseharidus. Haridustase on täpsustamata 8,9 protsendil ning erialase hariduseta on 16,9 protsenti registreeritud töötutest.

Viimase ametiala järgi on registreeritute seas enim teenindus- ja müügitöötajaid, 19,9 protsenti. Neile järgnevad tippspetsialistid 15,7 protsendiga ning tehnikud ja keskastme spetsialistid 11,9 protsendiga. Töökogemus puudub 13,6 protsendil.

Möödunud nädalal uutest registreeritud töötutest on töötutoetuse saajaid 119 ehk 34,3 protsenti. Kokku saab toetust või hüvitist 76,6 protsenti registreeritutest.

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD