Menu

Võrumaa saab uue riigikaitselise tee

  • Kirjutas BNS

Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) sõlmis ehitus- ja projekteerimislepingu AS TREV-2 Grupiga uue tee ehituseks Võru ja Rõuge valda; riigikaitselise tee eesmärgiks on tagada kaitseväele ja kaitseliidule ohutu ning parem ligipääs Tsiatsungõlmaa lasketiiruni, kus on alustatud täiendava taristu rajamist.

Teed planeeritakse Võru ja Rõuge valda, Võru–Mõniste–Valga ja Sõmerpalu–Mustahamba riigimaanteede ühendamiseks. Ehitatavaid teid on ligikaudu kümme kilomeetrit, mille hulgas on nii mahasõite, ristmikke kui ka ühendusteid. Uue tee projekteerimise- ning ehituse kogumaht on ligikaudu 4 miljonit eurot, teatas RKIK.

"Esmane ning kiireim vajadus on luua uus tee Tsiatsungõlmaa lasketiiruni, kus lähiajal alustatakse täiendava taristu ehitust. Uus tee on oluline, et väljaõppel olevatel üksustel oleks parem ning ohutum juurdepääs Tsiatsungõlmaale rajatava harjutusvälja teeninduslinnakuni ning sealt edasi tänasele harjutusväljale ilma teisi avalikke riigimaanteid kasutamata," ütles RKIK-i harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru. 

Märtsis alustas kaitseinvesteeringute keskus ettevalmistustöödega täiendava taristu ehitamiseks Tsiatsungõlmaa lasketiiru kõrvale. Esmased olmetingimused luuakse hiljemalt 2023. aasta lõpuks. Lasketiiru kõrvale rajatakse täiendavad majutushooned, universaalhallid ja teedevõrgustik koos väliskommunikatsioonidega.

Planeeritud teed käsitletakse riigikaitselise teena ning tee trass paikneb riigimaal. Ehitustööde eel alustatakse vastavate teekoridoride raadamist. Uue tee valmimise tähtaeg on 2024. aasta suvel.

20 PÄEVA ENIMLOETUD