Menu

Sakslaste raha päästis Võru linna

Võru linna tänavu ja tuleval aastal tehtavaid investeeringuid vaadates võib öelda, et sakslaste raha päästis Võru linna.


Spordikeskuse ehituse, kaela sadanud masu ja vabariigi valitsuse muudetud arvestuspõhimõtete tõttu oli Võru linn end aastateks nii kinni laenanud, et uued investeeringud oleksid olnud võimalikud alles 2018. aastal, mil suuremad laenud saavad tagasi makstud. Rahapuudus oli tegelikult põhjus, miks seniajani viibis Võrus Kreutzwaldi gümnaasiumi remont ja seda olukorras, kus maakonna mõnda koolimaja on mitu korda uuendatud ja mõni remonditud koolimaja jõutud juba kinni panna. Gümnaasiumihoone pikaks ajaks unarusse jätmine on küllaltki ummamuudu kogemus võrreldes näiteks Tallinna või Tartuga, kus eliitkoolid on esmajärjekorras korda tehtud ja neid koguni laiendatud.


Kui koolimaja lubas linnapea Jüri Kaver linna püksirihma pingutades ära remontida isegi siis, kui soojafirmat müüdud ei saa, siis planeeritud Kreutzwaldi tänava remont on kandunud määramatusse tulevikku. Võru linn oli end juba koormanud seoses lubadusega panna ligi 80 000 eurot Võru endise linnapea Ülo Tuliku tütre elukaaslasega seotud ettevõttele kuuluvasse Võrukivi tööstusala arendusse, ehitanud keset põldu kitsede jaoks kilomeetri pikkuse linnatänava, nii et inimeste jaoks poleks Kreutzwaldi tänavale enam rahakest jätkunud. Rääkimata Jüri ja Vilja tänavaid ühendava Petseri tänava pikendusest, mida rahvasuus juba Munski tänavaks kutsutakse, tõenäoliselt seoses ettevõtja Meelis Munskile kuuluva Kagukeskuse lähedusega. Petseri tänava pikendus, õigemini küll üle Koreli oja ehitatava silla tarbeks läheb tuleval aastal linna eelarvest kõige suurem eraldis – 800 000 eurot.


Tasub meenutada, et kõik need investeeringud võinuks samahästi kui olemata olla. Kui eesti naine Kairi Wolff poleks soovinud tagasi Eestisse elama tulla ja näinud Võrumaa Teataja veebiküljel uudist ettevõtte müügi kohta ning naise Saksa tööandja poleks soovinud talle leida juhtimiseks sobivat ettevõtet.

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD