Menu

Lõppenud taotlusvooru saabus rekordarv projektitaotlusi

  • 1. märtsil lõppenud Piiriveere Liideri 2012. aasta esimesse vooru laekus kokku 81 taotlust, millega taotleti Leader meetmest projektitoetust ligikaudu 796 tuhat eurot. Seekord laekus taotlusi meetmetesse 1-4 järgnevalt:
  • Meede 1 „Huvitegevuse võimaluste suurendamine“ 23 taotlust (~129 tuhat eurot)
  • Meede 2 „Miljööväärtuse ja pärimuskultuuri säilitamine ja loomine“ 27 taotlust (~232 tuhat eurot)
  • Meede 3 „Ettevõtluse arendamine“ 25 taotlust (~372 tuhat eurot)
  • Meede 4 „Koostöö arendamine“ 6 taotlust (~63 tuhat eurot)
  • Kõige aktiivsemaks taotlejaks oli mittetulundussektor 50 taotlusega (sh 1 seltsing), millele järgnes ettevõtlussektor 25 taotlusega ning kohalikud omavalitsused 6 taotlusega.
  • Pärast tehnilist eelkontrolli saadetakse kvalifitseerunud taotlused edasi hindamiskomisjonile, kes koostab taotluste paremusjärjestuse, hinnates taotluste sisu vastavust hindamiskriteeriumitele. Otsust projektitaotluste kinnitamise või kinnitamata jätmise kohta on oodata aprilli teises pooles.