Menu

.      

Kes katab kortermaja põlengus tekkivad kahjud?

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: VT

If Kindlustus tuletab meelde, et kortermajas toimuva tulekahju korral sõltub kahjustada saanud korteri taastamine sellest, kas korterid on kindlustatud või mitte. Kui põlengus kahjustada saava korteri omanikul on sõlmitud kodukindlustus, siis hüvitab tekkinud kahjud kindlustusselts. Kui korterites olev kodune vara, tehnika ja isiklikud asjad on kindlustamata, ei korva tulekahju korral neid ka kindlustus ning omanikul tuleb endal leida rahalised vahendid kodu remondiks.

VIDEO: Laupäevane tulekahju Mustamäe kortermajas tuletab meelde, kui suurt tähtsust omab kodukindlustus ning vajadust kindlustada ka oma kodu ja kodust vara, valida vastutuskindlustus ja õiged kindlustussummad.

If Kindlustuse varakahjude grupijuhi Piret Jõhviku sõnul ei hüüa õnnetus tulles ning kellegi kodu pole ootamatu õnnetuse eest kaitstud .

„Kortermajades naabreid valida ei saa, aga oma kodu ja vara saab igaüks ise kaitsta, kui see kindlustada. Kui ühest korterist saab alguse tulekahju, mis tekitab kahju naaberkorteritele, siis vastutab tulekahju põhjustanud korteriomanik naabritele tekkinud tule-, tahma- ja veekahjude korvamise eest. Seetõttu on oluline, et lisaks kodukindlustusele oleks valitud korteriomaniku vastutuskindlustus, mis katabki kolmandatele isikutele tekitatud ootamatud kahjud. Sõltuvalt tulekahju ulatusest, võib kahju ulatuda mitmekümne tuhande euroni, mida vastutuskindlustus aitab süüdlasel katta. Oluline, et ka kindlustussumma oleks valitud piisavalt suur, sest näiteks 10 000 euro suurune kindlustuskaitse ei pruugi olla piisav, kui suurema õnnetuse läbi saab mitu naaberkorterit kahjustada,“ lisas Piret Jõhvik.

Kui korter, kust tulekahju alguse saab, on kindlustatud, siis hüvitab hävinud korteri kahjud kodukindlustus ning vastutuskindlustuse olemasolul korvab kindlustus ka tekkinud varakahjud naabritele.

Kui tulekahju põhjustanud korter on kindlustamata, siis lisaks sellele, et tuleb leida rahalised vahendid oma hävinud kodu ja vara taastamiseks, on korteriomanik vastutav ka naaberkorteritele tekitatud kahju eest.

Ka korteriühistutel tuleb mõelda, kuidas vältida tulekahjude korral suuri väljaminekuid ja riskide maandamiseks on ühistul võimalus kogu korterelamu kindlustada. Kui kortermaja põlengus saavad tahma- ja veekahjustusi majaseinad, trepikojad, välisuksed, jne ehk maja osad, mis kuuluvad korteriomanike ühisomandisse, siis Korteriomanike kaasomandi kindlustuse puudumisel peab tekkinud kahjud katma ühistu oma liikmetelt kogutud remondifondi kaudu.

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD