Menu

Ajateenistuse teabepäeval osales ligi 400 neidu

  • Kirjutas BNS

Kuperjanovi jalaväepataljon

Käesoleva aasta esimeses pooles võtsid 390 neiut vanuses 15–27 osa infopäevast, mille eesmärk oli tõsta nende teadlikkust ajateenistusest ning karjäärivõimalustest Kaitseväes.

Kaitseminister Jüri Luige sõnul nähtus teabepäevadest, et naiste huvi riigikaitse ja ajateenistuse vastu on rõõmustavalt kõrge.

"Läbinisti positiivne tagasiside loob hea eelduse selleks, et naiste roll riigikaitses kujuneks järjest suuremaks ja kandvamaks," märkis Luik.

Tagasiside põhjal jäi teabepäevaga väga rahule ning sai ajateenistustest senisest parema ettekujutuse 96 protsenti osalenuist. Sealhulgas 90 protsenti väitis, et neil tekkis kindel huvi kaalumaks karjääri kaitseväes või ajateenistusse astumist.

Käesoleval aastal on ajateenistust alustanud 31 naist, neist juulis 27. Reservi määrati juunis 17 naist.

Umbes neljandik ajateenistusse asuvatest naistest jätkab tegevteenistust kaitseväes.

Teabepäevadel tutvustati sõjalist väljaõpet, olme- ja elamistingimusi väeosas ning esinesid naiskaitseväelased, kes jagasid oma kogemuslugusid ning soovitusi aja- ja tegevteenistuse kohta.

Neiude hinnangul kummutasid teabepäeval osalenud naiskaitseväelased seni suurimaks väljakutseks peetud müüdi, et naised ei tule ajateenistuses füüsiliselt toime.

Luige sõnul võib naiste endi tagasiside põhjal järeldada, et neid motiveerib mitte ainuüksi ajateenistus, vaid ka huvi kaitseväelise karjääri vastu tervikuna ning nad soovivad teada saada, milliseid võimalusi ajateenistus neile tulevikuks loob.

Kõrgeim huvi ajateenistuse vastu oli neiudel vanuses 16–18, kes moodustasid kõigist teabepäevadel osalenuist ligi 95 protsenti.

Teabepäevad toimusid Tallinnas – kaks korda, Tartus, Pärnus, Võrus, Haapsalus, Jõhvis, Narvas Kuressaares.

Juulist augustini toimuvad neiudele ka 12- ja 24-tunnised ajateenija töövarjupäevad.

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD