Menu

Esmaspäeval on laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev

  • Kirjutas BNS

Esmaspäeval on laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev, millega Euroopa Nõukogu juhib tähelepanu laste kaitsmisele seksuaalse väärkohtlemise eest.

Siseminister Mart Helme ütles, et laste seksuaalse väärkohtlemise vastu võitlemise puhul on kõige olulisem, et lapsevanemad hakkaksid lapsi juba väga varajases eas juhendama ja õpetama. „On oluline, et lapsed tunneksid ära olukorrad, kus neid väärkoheldakse või proovitakse seda teha. Lapsi tuleb julgustada abi küsima ning rääkima enda jaoks usaldusväärse inimesega,“ märkis Helme.

Helme rääkis, et on väga tähtis, et lapsevanemad teaksid, mida laps internetis teeb. „Lastele tuleb õpetada veebis turvalist käitumist alates nutiseadme esimesest kasutamisest. Seejuures on ülimalt oluline, et lapsed teaksid, mida tohib internetti üles laadida ja jagada ning mida mitte. Lapsele tuleb selgitada, et võõrastega suhtlemine internetis pole õige ja võõras ei pruugi olla see, kellena ta end esitleb,“ rääkis siseminister. „Julgustame lapsevanemaid oma lastega neil teemadel suhtlema ja selgitama internetis varitsevaid ohte,“ märkis ta.

Rahvastikuministri Riina Solmani sõnul tuleb väärkohtlemisest rääkida, et ohvrid julgeksid abi küsida ning lähedased inimesed oskaksid näha märke, mis viitavad vägivallale. „Mida rohkem me sellest probleemist ühiskonnas räägime, seda enam anname sõnumit, et seksuaalse väärkohtlemise puhul tuleb ja on õige abi otsida. See omakorda julgustab lapsi abi küsima,“ ütles rahvastikuminister. „Märkame senisest rohkem üksteist enda ümber ja aitame abivajajaid – eriti neid, kes end ise veel aidata ei saa või ei oska,“ lisas ta.

Hädaohus olevast lapsest, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras või kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist, tuleb teatada hädaabinumbril 112.

Lastekaitseseadus näeb ette, et iga inimene, kes märkab abivajavat last, peab teatama kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil 116 111. Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle käitumine ohustab tema enda ja teiste isikute heaolu.

Pöörduda saab ka Lastemaja poole. Lastemaja on lapsesõbralik ja erialadevaheline teenus, mida pakutakse seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega laste abistamiseks.

Kui lapsevanem avastab arvutist või nutiseadmest vestluse ahistajaga, siis on oluline materjalid salvestada ning pöörduda nendega politseisse. Ise ahistajaga vestlust pidama ei tohi hakata, sest see võib viia tõendite hävitamiseni.

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD