Menu

2022. aasta riigieelarve kulutused ületavad tulusid pea 1,5 miljardiga

  • Kirjutas BNS

Valitsus kiitis neljapäeval koos riigi eelarvestrateegia heaks ka esialgse 2022. aasta riigieelarve eelnõu, mille kohaselt tulud ulatuvad 12,3 miljardi euroni ja kulud ligi 13,2 miljardi euroni; tulude ja kulude vahe on seega enam kui 831 miljonit eurot, millele lisandub veel 643 miljonit eurot väljaminekuid investeeringute näol. 

Prognoositavatest tuludest valdava enamuse moodustavad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed, mis peaksid tuleval aastal ulatuma 10,3 miljardi euroni, selgub riigieelarve eelnõust. Toetuste näol laekub riigikassasse enam kui 1,4 miljardit eurot ning tulu majandustegevusest ulatub 234 miljoni euroni. 

98,4 miljonit eurot laekub intressi- ja omanikutulude näol, 82,9 miljonit eurot riigilõivudena, 69,2 miljonit eurot keskkonnatasudena, 34,5 miljonit eurot põhivara ja varude müügist, 18,5 miljonit eurot trahvide ja muude varaliste karistustena ning 43,5 miljonit eurot muude tegevustuludena. 

Investeeringuid tehakse tuleval aastal enim kaitseministeeriumi valitsemisalas, kus need eelnõu järgi ulatuvad ligi 211 miljoni euroni. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala investeeringuteks on kavandatud pea 203 miljonit eurot, järgnevad 56,8 miljoni euroga haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisala ning 53,6 miljoni euroga siseministeeriumi valitsemisala. 

Valitsus arutab 2022. aasta riigieelarve eelnõu edasi sügisel enne selle riigikogule esitamist.

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD