Menu

.      

Riigikohus jättis võrulase kaebuse e-häälte tühistamiseks läbi vaatamata

  • Kirjutas BNS

Riigikohus jättis läbi vaatamata võrulase Pait Kongo kaebuse, milles Kongo nõudis vabariigi valimiskomisjoni otsuse tühistamist ja kaebuse läbivaatamist e-hääletamise tulemuste kehtetuks tunnistamiseks.

Riigikohus leidis, et Kongo esitas kaebuse riigikohtule seaduses sätestatud kaebetähtaega rikkudes, mistõttu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium jätis kaebuse läbi vaatamata.

„Vabariigi valimiskomisjon saatis oma 17. märtsi otsuse kaebajale tähitud kirjaga, mille kaebaja sai väljastusteate kohaselt kätte 18. märtsil.

Seega hakkas kolmepäevane kaebetähtaeg riigikohtule kaebuse esitamiseks kulgema 19. märtsil ja lõppes 21. märtsil. Kongo kaebuse saatmise ümbrikult nähtub, et see on postiasutusele üle antud 22. märtsil,” kirjutas riigikohus oma määruses.

Pait Kongo esitas 13. märtsil vabariigi valimiskomisjonile kaebuse, milles leidis, et elektroonilisel hääletamisel ei ole tagatud salajasus ning hääli ei loeta avalikult ja samal ajal paberhäältega. Samuti märkis ta, et riigikogu valimistel kasutasid e-identsusega kodanikud valimiseelistuse avaldamisel ID-kaarti ja digitaalset allkirja, digitaalallkirja seadus tunnistati ID-kaardi turvariskide tõttu aga 2016. aastal kehtetuks. Kongo taotles elektroonilise hääletamise tulemuste kehtetuks tunnistamist, samuti seda, et tühistataks hääletamistulemusi hävitada lubamine.

Vabariigi valimiskomisjon jättis 17. märtsi otsusega kaebuse läbi vaatamata. Valimiskomisjoni hinnangul oli Kongo vaidlustanud elektroonilise hääletamise korraldamise ja elektroonilise hääletamise tulemuste kindlakstegemise, kuid kaebusest ei nähtunud, kuidas need rikkusid kaebaja subjektiivseid õigusi. Lisaks oli kaebus esitatud kolmepäevast kaebetähtaega rikkudes. 

Kongo esitas 22. märtsil vabariigi valimiskomisjoni kaudu riigikohtule kaebuse, milles palus tühistada vabariigi valimiskomisjoni 17. märtsi otsus ning kohustada valimiskomisjoni kaebust läbi vaatama istungil tema osavõtul.

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD