Menu

.      

Esmaspäeval algab eesti keele eksamiga riigieksamite periood

  • Kirjutas BNS

Esmaspäeval algab eesti keele eksamiga riigieksamite periood

Esmaspäeval kell 10 asuvad gümnaasiumilõpetajad sooritama eesti keele riigieksamit ning sellega saabki stardi tänavune riigieksamite periood.

Eksamiperioodi alguse puhul tervitab abituriente haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Ministri pöördumist saab kuulata esmaspäeval kell 10 Vikerraadios ning ministeeriumi Facebooki ja YouTube´i kanalil, samuti teisipäeval kell 10 eesti keele kui teise keele eksami eel Raadio 4-s.

Eesti keele riigieksamile on registreerunud 7959 eksaminandi. Teisi toimub eesti keele kui teise keele riigieksam, kuhu on ennast kirja pannud 2650 eksamitegijat. Inglise keele eksam toimub 2. mail ja matemaatika riigieksam 23. mail. 

Haridus- ja noorteameti testide ja hindamise osakonna juht Aimi Püüa nentis, et sellel kevadel sooritatakse riigieksameid üle Eesti juba 28. korda. „Soovin eksaminandidele jõudu ja edu eelseisvateks eksamiteks! Nüüd on kõigil õppuritel võimalus kaheteistkümne aasta jooksul hoolega omandatud teadmisi ja oskusi näidata. Kindlat meelt ja külma närvi kõigile!“  

Gümnaasiumilõpetajatel on võimalus teha eesti keele või eesti keele kui teise keele, matemaatika ja inglise keele riigieksam. Inglise keele riigieksami asemel on võimalik valida ka rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksam.  

Inglise keele riigieksamile on registreerunud 4570 ja matemaatika eksamile 9867 eksaminandi.     

Riigieksamitele on sel aastal kokku registreerunud 12 131 eksamitegijat, kellest 9727 on gümnaasiumiõpilased, 730 gümnaasiumi varem lõpetanud ning 1674 kutseõppeasutuste õpilased. 

Eesti keele riigieksam on kaheosaline ning sellega mõõdetakse eksamitegija lugemis- ja kirjutamisoskust. Lugemisosa ülesanded tuginevad tekstidele, mis esindavad ilukirjandust, publitsistikat ja populaarteadust. Kirjutamisosas tuleb eksaminandil luua 400-sõnaline arutlev kirjand ning see pealkirjastada. 

Eesti keele riigieksam algab kell 10 ja lõppeb kell 16.00. Täpsem info eksami teemade kohta avaldatakse haridus- ja noorteameti kodulehel hiljemalt kell 16. 

23. aprillil toimub eesti keele kui teise keele riigieksami kirjalik osa, suuline osa viiakse läbi 23.-26. aprillil. Eksam mõõdab keeleoskust B2-tasemel ja koosneb viiest osaoskusest, milleks on kirjutamine, kuulamine, lugemine, keele struktuur ja rääkimine. 

Kui abituriendil ei ole võimalik põhieksamipäeval osaleda, siis saab ta end kirja panna lisaeksamile. Eesti keele riigieksami lisaeksam toimub 20. mail ning eesti keele kui teise keele lisaeksam 27. ja 28. mail. Lisaeksamil osalemiseks tuleb haridus- ja noorteametile esitada avaldus. 

Selle õppeaasta võõrkeelte rahvusvahelised eksamid on suures osas juba toimunud, vaid saksa keele Goethe Zertifikat B1- ja B2-taseme eksam toimub 13.-17. maini.  

Riigieksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 18. juunil eksamite infosüsteemis ja riigiportaalis eesti.ee. 

Riigieksamil maksimumtulemuse ehk 100 punkti saanud eksamitegijad on oodatud haridus- ja noorteameti korraldatavale tänuüritusele „100 punkti pidu“. 

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD